test
Viac

  Sme ľahko manipulovateľní? Ako tomu môžeme predísť

  Aky dlhý čas potrebuje manipulátor, aby zmanipuloval neskúseného človeka pre svoj prospech? Vieme rozpoznať manipulátora a brániť sa manipulácii? A je lepšie brániť sa manipulácii, alebo sa jej radšej vedome vyhnúť?

  Aky dlhý čas potrebuje manipulátor, aby zmanipuloval neskúseného človeka pre svoj prospech? Vieme rozpoznať manipulátora a brániť sa manipulácii? A je lepšie brániť sa manipulácii, alebo sa jej radšej vedome vyhnúť?

  Paradoxom je, že manipulátori sú veľmi charizmatickí a príťažliví ľudia. Sú to výrazné osobnosti, ktorých verbálny prejav je veľmi pútavý, a emotívny. Častokrát nás zaujmú aj bez toho, aby nás museli konkrétne oslovovať, či vynakladať väčšie úsilie.

  Čím skúsenejší manipulátor, tým sofistikovanejšie metódy a prostriedky používa. Ak nezaberie na obeť jedna metóda, použije druhú. Ak jedna metóda zaberie, postupne pridá druhú, tretiu, štvrtú metódu, až kým obeť nebude dostatočne zmanipulovaná.

  Manipulátor pozná každý svoj krok

  Podľa účelu manipulácie si zvoli manipulátor svoj presný obsah manipulácie. Každý krok v jeho snahe k zblíženiu sa s obeťou, nie je náhodným, ale presne premysleným krokom.

  Obeť sa cíti zo začiatku pri manipulátorovi veľmi príjemne, pretože jej manipulátor venuje svoj obdiv, dôležitosť, dostatok času, množstvo komunikácie.

  Snaží sa, aby sa lapená obeť v jeho prítomnosti cítila čo najlepšie a postupne sa stávala na manipulátorovi závislá. Samozrejmosťou je získať si vzájomnú dôveru, porozumenie a spochybňovanie všetkého vonkajšieho zo strany manipulátora.

  To, či sme ľahko manipulovateľní niekedy zistíme až vtedy, keď sami skočíme do pasce manipulátora. Či už manipulátora za účelom predaja, duchovnej stránky, priateľstva, manželstva, ekonomických a finančných ziskov, či psychických a sexuálnych účelov.

  Častokrát idú ruka v ruke viacero zištných záujmov zo strany manipulátora. Aj výrazne asertívny človek podľahne dlhotrvajúcim manipuláciám zo strany manipulátora, ktorého hru si uvedomí, až keď príde o peniaze, domov, priateľov, slobodu, manželstvo, rodinu a pod.

  Je vôbec možné, aby sme rozpoznali manipulátora a vedeli sa mu primerane brániť?

  Je veľmi dôležité, aby sme nežili v naivných predstavách, že nás niekto osloví z humánnych dôvodov len tak, nezištne, s prísľubom pomoci, lichotenia, ponuky výhodnej práce, darovania nám niečoho zadarmo, či šťastného vzťahu.

  Ak sa logicky zamyslíme nad tým, čo môže pre nás urobiť úplne cudzí a neznámy človek len tak, nezištne, znie to príťažlivo, ale určite nie reálne. Môže nám niekto čokoľvek zaujímavé sľubovať, vždy treba prihliadať výlučne na to, či sa jeho sľuby reálne plnia.

  Či to, čo rozpráva nám, nerozpráva všade naokolo. Či to, čo nám ponúka, aj naozaj má a či to, čo nám chce dať, či s tým aj disponuje.

  Človek, ktorý to myslí s druhým po akejkoľvek stránke naozaj seriózne a vážne, na nás v ničom netlačí časovo ani názorovo. Necháva nám voľnosť, priestor, slobodu a nevnucuje nám svoje vízie a predstavy.

  Neukrajuje nám z času, neodoberá z priateľov, nevnucuje vlastné dogmy a nič zištné od nás nepožaduje. V žiadnom prípade sa nám nevyhráža, nepodmieňuje a nekladie na nás ultimatívne požiadavky. Necítime sa pri ňom podráždene, agresívne, neisto, bez energie a nezaťažujeme sa výčitkami.

  Spoľahlivým zbavením sa manipulátora je vždy urobiť to, čo chceme urobiť. Nie to, čo chce od nás manipulátor. A nie len raz, ale vždy, keď sme presvedčení o niečom, čo nechceme. Raz povolíme a zvyšujeme riziko podľahnutia.

  Ak sa naučíme rozpoznávať manipulátora, netreba strácať čas jeho charizmou, či magickými rečami. Je to strata času, ktorá vedie výlučne k prospechu manipulátora.

  A či sme ľahko manipulovateľní?

  Ak máme vlastnú myseľ pevne v rukách, sme zásadoví a striktní v rozhodnutiach, vieme sa ovládať, kontrolovať svoje reakcie a emócie, len veľmi ťažko by nás niekto zmanipuloval. Iba, ak pod hrozbou, vyhrážkami, či násilím. Ale to už je iná kategória…


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články