test
Viac

  Steven Seagal: Filmový drsňák s veľkým srdcom

  Steven Seagal, známy akčný herec a majster bojových umení, sa behom svojej kariéry okrem iného venoval mnohým dobročinným aktivitám. Aj keď nie je až tak veľmi mediálne známy pre svoje charitatívne aktivity, ako niektorí iní slávni ľudia. Nie je to iba lámač kostí z filmového plátna, ale aj veľká duša mimo kamier.

  Pomoc pri katastrofách: Steven Seagal se často objavoval na miestach katastrof, kde poskytoval pomoc a podporu obetiam. Napríklad pri hurikáne Katrina v roku 2005, sa Seagal zúčastnil záchranných operácií a pomáhal ľuďom, ktorí boli touto katastrofou postihnutí. So svojim vlastným tímom spolupracoval pri evakuácií ľudí, zaisťovaní potravín a lekárskej starostlivosti.

  Charitatívna organizácia “Steven Seagal Foundation“: Seagal založil svoju vlastnú charitatívnu organizáciu, ktorá sa zameriava na pomoc deťom, seniorom a veteránom v núdzi. Organizácia sa venuje aj ochrane zvierat a podpore humanitárnych projektov.

  /wikipedia.org/

  Podpora vojakov: Seagal vyjadril podporu vojakom a veteránom. Navštevoval vojenské základne a predvádzal rôzne akcie na podporu amerických ozbrojených síl.

  Zdravotná osveta: Seagal sa angažoval aj v oblasti zdravotnej osvety, hlavne v boji proti obezite a venovania sa zdravému životnému štýlu.

  Detské domovy: Steven Seagal tiež finančne podporuje detské domovy a sirotince. Je známy tým, že navštevoval deti v týchto inštitúciách a snažil sa zlepšiť ich životné podmienky.

  Treba zároveň poznamenať, že aj napriek týmto aktivitám bol Steven Seagal predmetom kritiky. Niektoré jeho dobročinné aktivity boli spochybňované a kritici mu vyčítali jeho väzby na rôzne politické osobnosti a skupiny. Každopádne sa stále snažil venovať čas a zdroje pre dobročinné účely.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články