Viac

  Ako na pracovný pohovor s uchádzačom o zamestnanie

  Mnohí majitelia firiem, manažéri či personálni pracovníci si myslia, že majú stopercentný odhad na ľudí. Môže to byť pravda, no treba si dať pozor, aby ste poučkovitým prístupom neodpísali niekoho, kto pre vás mohol byť veľmi cenným zamestnancom či kolegom.

  Čo si teda všímať?

  Už samotný letmý dotyk chvíle, keď sa človek objaví vo dverách, prezradí veľa. Dojem a pocit z jeho prítomnosti. Či sa cítite príjemne alebo nepríjemne. Ten okamih ešte predtým, než si všimnete to ostatné, čo príde na rad až neskôr – pozdrav, podanie ruky, mimika, intonácia, artikulácia, gestikulácia, oblečenie a celkový vzhľad. A samozrejme pripravenosť na pohovor. Z toho sa dozviete, či má uchádzač seriózny záujem o prácu a ako sa na to pripravil. Koľko času venoval príprave.

  Na pohovor sa pripravte aj vy ako zamestnávatelia

  Je dobré pripraviť si otázky, na ktoré sa chcete kandidátov opýtať. Pri skúmaní predošlých pracovných skúseností zistite, kvôli čomu tam už nepracuje, prípadne čo ho v predošlom zamestnaní bavilo a čo nebavilo. Čo ho motivuje a čo demotivuje. A ako sa vyjadruje na adresu svojich predchádzajúcich zamestnávateľov. Či je schopný aj sebareflexie, alebo je to vševed, ktorému krivdí a nerozumie celý svet.

  Ako dlho sa pripravoval na pohovor zistíte z toho, čo vám povie o vašej firme a o pozícii, o ktorú sa uchádza. Čo vie o vašom postavení na trhu, o vašich úspechoch a o vašej konkurencii. Ak o vás nevie nič, zrejme prišiel viac zo zvedavosti, ako z potreby nájsť si prácu.

  Nepodceniť koníčky

  Nepodceňujte to, čomu sa uchádzač venuje vo voľnom čase. Aké má záľuby. Pri tejto oblasti sa totiž dokáže uvoľniť viac a rozprávať aj o inom, než o povinnostiach. Zistíte, či máte pred sebou introverta, samotára, alebo tímového hráča. Zároveň sa dozviete, koľko času venuje svojim záľubám a či nebudú významne zasahovať do jeho pracovných povinností a času.

  Pozisťovať o vzdelaní

  Dôkladne sa informujte o dosiahnutom vzdelaní uchádzača, ale aj o absolvovaných kurzoch a vzdelávacích programoch. Aké ďalšie certifikáty a osvedčenia má. Získate tak predstavu o tom, koľko budete musieť investovať do jeho vzdelania v súvislosti s profesiou. Dozviete sa, aký vzťah má uchádzač k prijímaniu nových informácií a celkovo k vzdelávaniu a sebazdokonaľovaniu. Pre dôveryhodnosť je plusom, ak uchádzač v životopise uvádza kontaktné osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie.

  Povolené vs. nepovolené

  Tak ako je normálne pýtať sa uchádzača o zamestnanie na jeho skúsenosti, znalosti, zručnosti, vzdelanie, tak sú veci, na ktoré by ste sa pýtať nemali. Aj z hľadiska diskriminácie k pohlaviu, veku, rodinnému stavu, náboženstvu … . Aj čo sa týka zdravotného stavu, zisťujte si ho iba v prípade, že je dôležitý pre konkrétne vykonávanie danej pracovnej pozície. Nie každý hendikep je však limitujúci.

  Nepýtajte sa iba vy. Dajte priestor aj uchádzačovi, aby sa pýtal vás. Netlačte naňho, neponižujte, nezhadzujte jeho predošlých zamestnávateľov či jeho vzdelanie. No ak sa hneď ako prvé opýta na plat a benefity, je tam vysoká pravdepodobnosť, že sa u vás dlho nezdrží a pôjde za lepšou ponukou, ktorú bude aktívne vyhľadávať. Aj keď, tou najväčšou motiváciou je vždy mzda, čo je pochopiteľné.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články