Viac

  Ako robiť správne finančné rozhodnutia, ktoré šetria čas a peniaze?

  Prebytok možností v každom odvetví, obzvlášť v tom finančnom spôsobuje výrazný zmätok pri samotnom rozhodovaní sa.

  Prebytok možností v každom odvetví, obzvlášť v tom finančnom spôsobuje výrazný zmätok pri samotnom rozhodovaní sa.

  Finančné služby niesú žiadnou výnimkou, na SVK trhu pribúdajú neustále nové inštitúcie a taktiež vzniká veľké množstvo poskytovateľov týchto služieb.

  Práve vďaka tejto situácii je nevyhnutné mať aspoň základné finančné vzdelanie. Ako tieto vedomosti pomôžu bežnému človeku? Ako robiť správne finančné rozhodnutia?

  Schopnosť spočítať si poplatky

  Jednou z najdôležitejších zručností je vedieť si spočítať nákladovosť akéhokoľvek produktu.

  Či už sa jedná o investovanie, poistenie, úvery či samotný bežný účet, ktorý využíva takmer každý.

  Najčastejšími poplatkami sú: vstupné, správcovské, administratívne, za vedenie účtu, poplatky medzi nákupom – predajom a množstvo ďalších.

  Vďaka takémuto prepočtu dokážeme bežným sedliackym rozumom zhodnotiť či služba alebo daný produkt je pre nás výhodný.

  Vhodné je sa vždy poradiť so svojim poradcom a prekonzultovať tie možnosti, ktoré sú pre nás najvhodnejšie vďaka čomu spravíme to správne finančné rozhodnutie.

  Vedieť si vypočítať úrok a preplatenie

  Táto zručnosť je síce zložitejšia ale nie je to nič nemožné. Treba si uvedomiť, že za každou úrokovou sadzbou je vždy skratka, ktorá vyjadruje za aké obdobie bude preplatenie samotnej výšky úveru.

  Väčšinou je táto frekvencia buď ročne (skratka p.a.) alebo mesačne (skratka p.m.).

  Dôležité je si uvedomiť, že túto sumu si finančná inštitúcia strhne buď ročne alebo mesačne z celej výšky nesplateného úveru.

  Najlepšou pomôckou sú rôzne porovnávacie kalkulačky, ktorých je plný internet.

  Množstvo užitočných kalkulačiek na prepočet úrokov a preplatenia nájdete TU.

  Rozumieť zloženému úročeniu (výnos z výnosu)

  Jednou z najdôležitejších vedomostí je vedieť, že profesionálne správcovské spoločnosti, ktoré sa špecializujú na správu peňazí využívajú zložené úročenie.

  Znamená to, že peniaze ktoré sa už zhodnotili sa znova zhodnocujú. V dlhodobom horizonte dokáže tento efekt zabezpečiť viacnásobné zhodnotenie investovaného vkladu.

  Nakoľko tento prepočet je zložitejší, tak je tiež vhodné využiť niektorú z dostupných kalkulačiek na webe.

  Množstvo užitočných kalkulačiek na prepočet výnosov a zloženého úročenia nájdete TU.

  Všetky tieto zručnosti dokážu veľmi efektívne preveriť odporúčania, ktoré bežne človek dostane od finančných poradcov, či pracovníkov finančných inštitúcii.

  Vďaka nim nielen dokážeme rozoznať vhodné od nevhodného návrhu a zároveň ušetriť ale aj zarobiť tisíce eur za krátke obdobie.

  Základné finančné vzdelanie nevyžaduje veľa času a v dlhodobom horizonte ho človek využije veľakrát bez toho, aby si to uvedomil.

  Správne finančné rozhodnutia nám uľahčia predovšetkým život a ušetria v prvom rade čas a peniaze.


  Filozofiou projektu FINANČNÍ ODBORNÍCI je vytvárať DLHODOBÉ HODNOTY prostredníctvom TVORBY zaujímavého OBSAHU a poskytnúť skutočným FINANČNÝM ODBORNÍKOM možnosť sa viac ZVIDITEĽNIŤ prostredníctvom SOCIÁLNYCH SIETI INTERNETU. VÍZIOU je spájať talenty a tvoriť obsah BEZ ROZDIELU na SPOLOČNOSŤ, ktorú vlastnia alebo v nej pracujú a zároveň DLHODOBO zvyšovať FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ všetkých ČITATEĽOV ako aj PORADCOV na Slovensku. WEBOVÝ PORTÁL Finanční Odborníci, SPÁJA TALENTOVANÝCH ĽUDÍ s tvorivým potenciálom, ktorí chcú prezentovať svoje MENO ako originálnu a nezameniteľnú ZNAČKU.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články