test
Viac

  Čo robiť, keď vaša investičná stratégia prestane zarábať?

  Jedna z najnáročnejších vecí na investovaní je držať si svoju stratégiu aj v prípade, keď sa jej nedarí. Keď prerábaš peniaze.

  Jedna z najnáročnejších vecí na investovaní je držať si svoju stratégiu aj v prípade, keď sa jej nedarí. Keď prerábaš peniaze.

  Ak všetko ostatné okolo tiež peniaze prerába, je to ešte ako-tak stráviteľné. Lenže najťažšie je držať si svoju prerábajúcu stratégiu v prípade, že iné stratégie zarábajú.

  Vtedy musí každý normálny človek uvažovať o zmene stratégie. Alebo…?

  V prvom rade treba povedať, že držať sa stratovej stratégie za každú cenu je nerozumné.

  V druhom rade však treba tiež povedať, že „naháňanie“ aktuálne ziskových stratégií a časté zmeny portfólia historicky a štatisticky vedú k ešte horším investičným výsledkom.

  Takže, ako zistíš, či Tvoja investičná stratégia dáva zmysel?

  Každá investičná stratégia má obdobia, kedy sa jej darí lepšie a kedy horšie. Neexistuje stratégia, ktorá vždy len zarába.

  Aj páni Fama a French vo svojej štúdii faktorových investícií zistili, že z krátkodobého pohľadu majú tieto vyššiu pravdepodobnosť „podlezenia“ širokého indexu.

  Keď však chceš overiť, či je to ešte stále OK, alebo Tvoj výber stratégie nebol najlepší, máš v závislosti od typu portfólia tieto možnosti:

  1. Ak vlastníš portfólio indexových ETF

  V tomto prípade nedokážeš porovnať výkonnosť voči benchmarku, pretože indexový ETF sám o sebe predstavuje benchmark.

  Môžeš spytovať, či si zvolil správny index. Vtedy sa treba vrátiť k analýze a pozrieť sa na historické dáta Tvojho zvoleného ETF, konkrétne pozeráš výnos, volatilitu a Value at risk.

  Tieto porovnáš s alternatívnymi stratégiami/indexami. Rovnako si môžeš nasimulovať budúci vývoj pomocou tzv. Monte Carlo simulácie.

  Ak sú zistené hodnoty pre Teba a dosahovanie Tvojich cieľov prijateľné, zvolená investičná stratégia je v poriadku a treba vytrvať.

  Ak však zistíš, že výnos je príliš nízky alebo riziko príliš vysoké, je čas zvážiť iné zloženie portfólia.

  2. Ak používaš mechanickú stratégiu

  V prípade mechanických stratégií je situácia o niečo zložitejšia. Tu už pozeráš na výkonnosť voči zvolenému benchmarku, pretože zmyslom mechanických stratégií je práve jeho porazenie.

  Ako som však už spomínal, nepodarí sa Ti to s každou jednou investíciou. Dôležité však je, aby sa Ti to podarilo vo väčšine prípadov (stačí aj 60%).

  A na to potrebuješ dostatočnú históriu, odporúčam aspoň 8-10 investičných dávok, čo predstavuje cca 30-40 nakúpených titulov.

  Pri takomto počte už dokážeš povedať, či sú Tvoje mechanické výberové kritériá dobre nastavené.

  V takomto prípade teda posudzuješ nasledujúce kritériá:

  1. Má benchmark index požadovanú výkonnosť? (viď Portfólio indexových ETF vyššie)
  2. Je výnos stratégie vyšší ako výnos benchmark indexu? Tu zvažuj kombináciu kapitálového výnosu a dividendy.
  3. Je rizikovosť stratégie nižšia ako rizikovosť benchmark indexu?
  4. Aká je úspešnosť stratégie pri výbere titulov, ktorých výkonnosť je lepšia ako výkonnosť benchmark indexu?
  5. Aká je úspešnosť stratégie odfiltrovať tituly, ktorých výkonnosť je horšia ako výkonnosť benchmark indexu?

  Niekedy stačí mierna úprava mechanických filtrov na základe zistení Tvojej analýzy.

  Ak však zistíš, že Tvoja mechanická stratégia konzistentne vyberá z benchmark indexu podpriemerné tituly, je čas sa zamyslieť nad zmenou.

  3. Ak máš portfólio jednotlivo vyberaných spoločností

  Aj v prípade, že do portfólia vyberáš konkrétne tituly na základe dôkladnej analýzy, mal by si mať nejaké „screening-ové“ kritériám na základe ktorých si robíš zoznam potenciálnych kandidátov.

  Sú to skôr hodnotové alebo skôr rastové kritériá? Ide Ti o nízku volatilitu, dividendu, prípadne niečo iné?

  V princípe sa dostaneš do rovnakého bodu ako pri mechanickom portfóliu. Rozdiel bude iba v aktívnom spôsobe, akým do portfólia vyberáš tituly.

  Dôležitým bodom je uvedomenie si, v ktorom bode dochádza k neuspokojivej výkonnosti.

  Je to na úrovni benchmarku? Na úrovni screening-ových kritérií? Alebo na úrovni analýzy a aktívneho výberu? Zmenu je potom treba realizovať v tomto bode.

  Na záver

  Pre bežného investora je najjednoduchšie, a často aj najvýnosnejšie, investovanie do indexových ETF.

  Akákoľvek „nadstavba“ dáva zmysel v prípade, že pridá k indexovému investovaniu pridanú hodnotu v podobe buď vyššieho výnosu alebo nižšieho rizika.

  Preto, ak zistíš, že Tvoja zvolená stratégia nedosahuje požadované výsledky, v prvom rade je vhodné „vrátiť sa o krok späť“:

  • ak aktívne vyberáš jednotlivé spoločnosti, prejsť k mechanickej stratégii; alebo
  • ak investuješ mechanicky, prejsť k indexovému ETF.

  Iba v prípade, že ani takto zvolený indexový ETF nenapĺňa Tvoje požiadavky, je čas zmeniť stratégiu ako celok.


  Norbert Nepela

  Norbert Nepela

  Investor a investičný kouč. Zakladateľ portálu Papučový investor, ktorého poslaním je pomáhať „amatérskym” investorom dosahovať vyššie výnosy pri nižšom riziku a vybudovať si tak bezpečný pasívny príjem.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články