asd
Viac

  Finančné IQ pre deti v praxi

  Je ťažké rozprávať o veciach, o ktorých v škole učia málo, alebo vôbec. A preto vzdelávanie sa školou nekončí. Škole ďakujeme za to, že nás naučia čítať, písať, počítať, dajú nám odborné znalosti, možnosť rôznych programov a stáži, získame v nich prehľad o svete, prírodných vedách, geografii, histórii, umení, práve, manažmente, marketingu. Všetko je to však v povolených medziach, aby z každého študenta nevyrástol člen elity, ktorá rozumie, ako fungujú, vznikajú a tlačia sa peniaze. V škole študentov učia, ako pracovať pre tých, ktorí tlačia peniaze. Je preto dôležité získavať finančnú gramotnosť mimo školských lavíc a našťastie existuje mnoho zdrojov, ako sa v tomto smere vzdelávať. Je to celoživotná záležitosť. Porozumieť peniazom, bankám, poisťovniam, komoditám, investovaniu … . A nikdy nie je príliš skoro, ani neskoro, vštepovať si do hlavy tieto informácie a využívať ich vo svojom živote. Pre vlastné dobro.

  Mnohým sa to možno bude čítať ťažko, ale rodičia z veľkej časti môžu za to, že ich dieťa v dospelosti nenájde uplatnenie, nebude mať dostatočný príjem a bude bojovať s chudobou, lenivosťou, neschopnosťou nájsť si prácu, sporiť, šetriť, investovať. Preto by mali rodičia svoje deti už odmala viesť aj k finančnej gramotnosti – najprv hravou formou, neskôr správnym usmerňovaním a odporúčaním vhodného vzdelávania, okrem toho školského. Pretože nikoho v škole nenaučia, ako zarábať peniaze, ako byť šťastným, ako byť úspešným, ako robiť rozhodnutia, ako sa popasovať s nezdarmi, ako sa nevzdávať. Mali by svojim deťom povedať, že si v živote musia klásť tie správne otázky, ako zvažovať rozhodnutia, ako správne míňať, ako si robiť plány, rezervy a že musia poznať svoju hodnotu. Hodnotu svojho času, svojej práce, svojho talentu a úsilia a čo je možné si týmto všetkým zaslúžiť. Že všetky tie obdivované osobnosti okrem iného aj svoje bohatstvo, majetok a úspech dosiahli správnymi rozhodnutiami, efektívnym využitím voľného času a popasovaním sa s nepriaznivými situáciami.

  Skúste sa svojho dieťaťa opýtať, čo by si kúpilo za eur, za dve eurá, za päť eur. Ak mu dávate vreckové, tak už peniaze v ruke držalo a niečo si za ne kupuje. Skúste mu ukázať, že odkladaním si aspoň časti vreckového získa časom väčšiu sumu peňazí, za ktorú si môže kúpiť niečo drahšie. Niečo, čo by si nekúpil iba z jedného vreckového. Musí pochopiť, že sporenie je o čase, aj s malými sumami, z ktorých sa stane väčší balík peňazí. Že ak “nezainvestuje” do kúpy množstva hračiek, sladkostí, časopisov a namiesto toho peniaze vhodí do pokladničky, časom si za tieto peniaze, ktoré neminul na chvíľkové zbytočnosti, kúpi niečo drahšie. A verte nám, že z toho bude mať dobrý pocit. Môžete ho naučiť viesť si evidenciu príjmov a výdavkov do zošita a spolu si pravidelne tieto údaje prechádzajte. Opýtajte sa ho, čo všetko z kúpených vecí aktívne využíva a koľko z toho bolo zbytočného, vyhodeného, alebo sa to povaľuje niekde na poličke, či pod posteľou. Spočítajte hodnotu všetkých tých zbytočností a ukážte mu výslednú sumu. Vysvetlite dieťaťu, že za tieto peniaze mohol mať niečo hodnotnejšie. Z nekúpených sladkostí, serepetičiek, zábaviek, hračiek by časom mohol byť skateboard, kolobežka, korčule, bicykel, poznávací výlet, či encyklopédia – čo je jednou zo správnych investícií v detskom živote. Investícia do vzdelania. Aj toto je finančná gramotnosť, premietnutá do detského sveta.

  Ak beriete so sebou na nákupy aj deti, ukazujte im, čo koľko stojí a opäť hravou formou ho môžete zapojiť do procesu nakupovania. Všetky princípy finančnej gramotnosti sa dajú preniesť do detského sveta. Na detské hodnoty, detské sny a predstavy, tovar pre deti, knihy, sladkosti, hračky, výlety. A dieťa pochopí, že ak neminie to málo, ktoré pravidelne dostáva a namiesto toho si bude peniaze ukladať, zistí, že časom môže mať viac. Že pokladníčke sa plní brucho a bude sa môcť v obchode pozerať po drahšej, hodnotnejšej hračke, knihe, tričku. A za túto šikovnosť treba dieťa samozrejme pochváliť. Že je to takto správne, pretože to takto robia aj dospelí. Teda, mali by.

  Ako sme už načrtli vyššie, môžete dať dieťaťu spísať zoznam, čo by si kúpilo za euro, dve eurá, päť eur, desať eur, päťdesiat eur, sto eur…, podľa toho, koľko dostáva vreckové. Potom to spolu vyhodnoťte. Aj vy tým získate predstavu toho, ako vaše dieťa vníma hodnotu peňazí a tovaru. Že za 10 nekúpených cukríkov, ktoré majú svoju hodnotu, si môže za túto sumu kúpiť niečo úplne iné, z čoho bude mať aj úžitok a dlhšiu radosť. Vypočítajte spolu túto sumu a nech vám dieťa odpovie, čo by za tie peniaze chcelo mať. A urobte z toho jeho cieľ sporenia. Nie iba z vreckového, ale aj z odmeny z brigád, pretože peniaze treba aj nejako získať. Navyše, sporením zistí, že aj keby ste mu jeden – dva mesiace vreckové nedali, tak nebude na suchu. Pochopí, že príjem nemôže brať ako samozrejmosť a treba si ho vážiť.

  Mladým je možné ukázať, že aj oni môžu investovať a to aj do štúdia, umenia, zberateľstva, nápadov, remesla, výroby, cestovania, objavovania, podnikania, obchodovania… Že to nie je iba výsadou dospelých. Deti sú často vnímavejšie, než dospelý človek, pretože nie sú popísaným kusom papiera. Zaslúžia si poznať výhody, ktoré im prinesie pochopenie správania sa peňazí. A dá sa to aj hravou formou. Navyše – mnoho nadaných a geniálnych detí rozprávkovo zbohatlo už pred dosiahnutím dospelosti.

  Všetky tieto princípy, cvičenia a poučenia sa dajú premietnuť do života v akomkoľvek veku. Či už je to dieťa, dospelý človek, alebo staršia osoba. Tí starší by už mali vedieť rozoznať, čo sú to aktíva a čo sú to pasíva a v akom pomere ich má vo svojom živote. Ak nás sledujete, alebo hocijaké iné zdroje, venujúce sa financiám a finančnému IQ, tak viete, čo aktíva a pasíva sú. Čo je pozlátko a čo úžitok. Čo je rozmar a čo osoh. Čo je chvíľkové pobavenie a čo využitie v podnikaní. Či máte luxusnú vilu a drahé auto kvôli uznaniu okolia, alebo na činnosti, ktoré vám peniaze zarábajú späť. Čo vám peniaze z vrecka vyťahuje a čo vám ich doňho dáva.

  Zdroj: www.financneiq.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články