test
Viac

  Peter Lynch a jeho investičná filozofia.

  Peter Lynch je jedným z najúspešnejších portfólio manažérov 20. storočia. Absolvent Wharton Business School, je zástancom hodnotovo-rastovej filozofie, so zameraním sa na firmy, ktorých business model je jednoduchý, dostatočne zrozumiteľný a oproti konkurencii majú určitú formu konkurenčnej výhody...

  Peter Lynch je jedným z najúspešnejších portfólio manažérov 20. storočia. Absolvent Wharton Business School, je zástancom hodnotovo-rastovej filozofie, so zameraním sa na firmy, ktorých business model je jednoduchý, dostatočne zrozumiteľný a oproti konkurencii majú určitú formu konkurenčnej výhody.

  Tento typ firiem je schopný priniesť investorovi niekoľkonásobné zhodnotenie, v Lynchovom slovníku “bagger” (10-bagger, multi-bagger). Fond Magellan (1977–1990), ktorý je súčasťou asset managementu spoločnosti Fidelity, dosiahol pod vedením Petera Lyncha priemernú výkonnosť 29,2% p.a. a prekonal výkonnosť benchmarku S&P 500 v dvanástich rokoch z trinástich.

  Výkonnosť fondu je o to významnejšia, že bola dosiahnutá pri náraste aktív fondu z 18 miliónov USD (1977) na 14 miliárd USD (1990), čo malo značne negatívny vplyv na alokačné možnosti fondu.

  Magellan Fund Performance 1977 – 1990

  Zdroj: Charles Keller, Fidelity Investments

  Impozantnosť dosiahnutej výkonnosti fondu Magellan oproti S&P 500 je ešte viditeľnejšia pri grafickom porovnaní. Napríklad pri investícii 1.000 USD do S&P by sme mali na konci sledovaného obdobia 6.600 USD (CAGR 15,6%), avšak investovaním do Lynchovho fondu by sme dosiahli impozantných 28.140 USD.

  Zdroj: Morningstar

  Aké sú teda základné východiská tejto investičnej filozofie? Ako už bolo spomenuté, Lynch investuje len do firiem, ktorým rozumie a ktoré je schopný oceniť. Spoločnosť, do ktorej investuje musí mať silnú konkurenčnú pozíciu a musí byť dostatočne finančne silná.

  Lynch zastáva názor, že najlepšie investičné príležitosti sa nachádzajú na tých najnudnejších miestach. Ideálna je potom firma, ktorá má nudný názov a je len minimálne sledovaná investičnými profesionálmi.

  Negatívnu mienku má o kolegoch z branže, dave ekonómov a o analytikoch:

  Musíte pochopiť, ako ľudia z nášho odvetvia uvažujú. Všetci čítame rovnaké noviny a časopisy a počúvame rovnakých ekonómov. Úprimne povedané, sme veľmi homogénna skupina.

  Problém investičných fondov je ten, že pokiaľ manažér fondu neuspeje konvenčným spôsobom, tak sa nič nedeje, avšak ak je nekonvenčný a neuspeje, príde o prácu.

  To viedlo Lyncha k možno kontroverznej myšlienke, že každý rozumný človek, ktorý používa “tri percentá mozgu”(“Everyone has the brainpower to follow the stock market. If you made it through fifth grade math, you can do it.”), dokáže vybrať akcie rovnako dobre ako priemerný expert z Wall Street, ak nie lepšie.

  Existuje niekoľko oblastí, ktorým sa Lynch počas svojej kariéry vyhýbal – akciám z módnych odvetví, časovaniu trhu, derivátom, makroekonomickej a technickej analýze.

  Peter Lynch začína analýzu firiem, zaradením do jednej zo šiestich kategórií:

  (1) slow growers – pomaly rastúce stabilné spoločnosti, vyplácajúce pravidelnú dividendu,

  (2) stalwarts – veľké a známe spoločnosti,

  (3) cyclicals – spoločnosti, na ktoré majú vplyv cyklické zmeny,

  (4) turnarounds – firmy, u ktorých sa očakáva oživenie,

  (5) asset plays – spoločnosti, ktorých NAV presahuje trhovú kapitalizáciu,

  (6) fast growers – menšie, rýchlorastúce firmy.

  Obľúbenou Lynchovou kategóriu sú fast growers, v Lynchovom slovníku sa môžeme taktiež stretnúť s termínom “nikové” akcie. Ide o malé až stredne veľké firmy, ktoré majú určitý typ konkurenčnej výhody a rastú tempom 20 – 25 % YOY.

  Investícia do takéhoto typu firmy sa časom môže zhodnotiť až niekoľkonásobne. Ideálne potom je, ak sa takáto firma nachádza v pomalyrastúcom odvetví, v ktorom nemá problémy s konkurenciou.

  Takýto typ firiem sa vyznačuje niekoľkými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi znakmi – jednoduché podnikanie, nudná firma s nudným menom, malý záujem zo strany analytikov a manažérov fondov, veľký priestor k rastu, šetrný manažment, “insideri” vlastnia a kupujú akcie, prebytočná hotovosť sa vracia akcionárom buď vo forme dividend alebo spätného odkúpenia akcií, vyrába produkt alebo poskytuje službu, ktorú musia ľudia pravidelne kupovať.

  Z fundamentov je to nízke P/E, rast a konzistentnosť tržieb a EPS, vysoký free cash-flow, nízky rast zásob a silná rozvaha s pozitívnou štruktúrou dlhu. Lynch nachádzal takýto typ firiem často náhodne v situáciách bežného života, avšak jeho obľúbeným miestom pre hľadanie “baggerov” boli nákupné centrá, kde pozoroval preferencie spotrebiteľov.

  Inou formou výskumu boli rozhovory s manažérmi jednotlivých spoločností. Často sa pýtal na veci, na ktoré sa iní manažéri nepýtali. Otázky súviseli nielen s fungovaním samotnej spoločnosti, ale aj s jej konkurenciou a s celkovým trendom v odvetví.

  Lynch často vo svojej knihe používa tzv. “earnings line” (“Peter Lynch earnings line”). Znalosť tejto valuačnej pomôcky nám môže uľahčiť rozhodovanie o časovej adekvátnosti investovania do vybranej firmy.

  Porovnanie dvoch kriviek – ceny akcie a výnosu na akciu nám poskytuje približnú predstavu o súčasnej cene firmy na trhu. V prípade ak je krivka ceny akcie pod “earnings line”, tak je akcia “lacná” a opačne.

  Peter Lynch line for Apple (price at P/E 15 with estimate)

  Zdroj: http://www.gurufocus.com/

  Čo sa týka miery diverzifikácie u individuálneho investora, Lynch odporúča držbu nie viac ako 12 akciových titulov, avšak v niektorých textoch je toto číslo výrazne nižšie (3-8).

  Investor by mal alokovať voľné prostriedky len do takého množstva firiem, ktorým je schopný podrobne porozumieť a je schopný ich pravidelne sledovať. Na otázku, kedy predávať?, dáva Lynch jednoznačnú odpoveď: keď sa značne zhoršia základné fundamenty spoločnosti a cena akcie začne strácať vzťah s ekonomickou realitou.

  Pri investovaní je dôležitejší žalúdok ako mozog. Niekedy treba čakať tri až štyri roky, kým trh rozpozná skutočnú hodnotu firmy a potom sa môže investor tešiť aj z niekoľkonásobného zhodnotenia. Samotný Lynch dosiahol najvyššie výnosy pri niektorých spoločnostiach až v treťom alebo v štvrtom roku od nákupu.

  Investičný prístup Petera Lyncha sa môže javiť ako veľmi jednoduchý. Lynch vo svojich knihách One Up on Wall Street a Beating the Street povzbudzuje individuálneho investora v nebojácnom prístupe k investovaniu, avšak bližší pohľad poodhaľuje komplexnosť a zložitosť tohto prístupu.

  Investor nielenže musí mať potrebné znalosti ekonómie, financií a účtovníctva, taktiež musí mať silné vôľové vlastnosti a neustálym štúdiom nestratiť kontakt s realitou danej firmy a realitou finančného trhu.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články