Viac

  Prečo je lepšie využiť profesionálov pri zakladaní spoločnosti

  CompanyMaster Consulting s.r.o. asistuje svojim klientom počas celého ich podnikateľského života: od založenia živnosti alebo spoločnosti cez všetky zmeny, ktoré treba hlásiť na jednotlivé verejné registre, účtovníctvo, vyhľadanie vhodných nehnuteľností a katastrálne konanie, právnu ochranu Vášho majetku, poskytovanie outsourcingových služieb až po ukončenie podnikania...

  Ak rozmýšľate o vlastnej firme na internete nájdete množstvo článkov o tom, že potrebujete originálny nápad alebo produkt, tipy ako robiť marketing či využívať sociálne siete, rady ako osloviť zákazníkov a podobne.

  V tomto článku Vám však chceme ukázať, aké dôležité sú právne a účtovné stránky podnikania. Veľa ľudí najprv svojpomocne založí obchodnú spoločnosť a potom sa snaží dodatočne riešiť právne nepríjemnosti, o ktorých predtým ani nepredpokladali, že môžu nastať.

  Často sa k nám takíto klienti dostanú až keď je neskoro a vtedy ich vyriešenie problémov stojí veľa námahy, ťažkostí a samozrejme aj peňazí.

  Naša spoločnosť CompanyMaster Consulting s.r.o. okrem zakladania obchodných spoločností všetkých druhov poskytuje aj ostatné doplnkové služby – to znamená, že hneď na začiatku Vám poradíme v oblasti účtovníctva, odvodov, daňových aj právnych povinností.

  Činnosti, ktoré sa rozhodnete vykonávať sa často viažu na rôzne povolenia a licencie o ktorých sa mnohí podnikatelia dozvedia, až keď im príde pokuta za ich nedodržanie (okrem pokuty hrozí aj zákaz činnosti alebo obvinenie z trestného činu).

  Ďalej sa na Vás môžu vzťahovať povinné registrácie v niektorých verejných registroch, audit, oznamovacie povinnosti voči Vašim zákazníkom (napr. v eshopoch ich zanedbanie môže vyjsť veľmi draho) alebo musíte mať povinne uzatvorené niektoré druhy zmlúv (napr. s Organizáciou zodpovednosti výrobcov ak balíte tovar do obalov) atď.

  Preto je ideálne ak máte všetky tieto informácie zhrnuté už v procese rozhodovania sa v akej oblasti chcete robiť. Ak ste dopredu správne poučený, nestane sa Vám, že počas prvých mesiacov sa zrazu na Vás zvalí množstvo povinností a problémov o ktorých ste netušili a stratíte motiváciu aj silu pokračovať.

  CompanyMaster Consulting s.r.o. asistuje svojim klientom počas celého ich podnikateľského života: od založenia živnosti alebo spoločnosti cez všetky zmeny, ktoré treba hlásiť na jednotlivé verejné registre, účtovníctvo, vyhľadanie vhodných nehnuteľností a katastrálne konanie, právnu ochranu Vášho majetku, poskytovanie outsourcingových služieb až po ukončenie podnikania alebo predaj či zlúčenie firmy a následný výmaz z obchodného registra.

  Pre webshopy vypracujeme obchodné podmienky, reklamačný poriadok a upozorníme na to, čo všetko je potrebné dodržať v komunikácii so zákazníkom a počas objednávania (inak sa môže stať, že musíte vrátiť peniaze zákazníkovi len preto, že ste vynechali jednu vetu v obchodných podmienkach).

  Niekedy je pre klientov výhodnejšie založiť spoločnosť v inom štáte alebo vytvoriť tzv. korporátnu štruktúru zloženú z firiem vo viacerých krajinách, pričom každá spoločnosť bude zodpovedať iba za určitú oblasť podnikania tak, aby spoločne využili výhody rôznych daňových a právnych systémov.

  Aby sme toto mohli docieliť, ponúkame služby nielen na Slovensku ale aj v Čechách, Maďarsku, Rumunsku, na Cypre, vo Veľkej Británii a v karibskom ostrove Svätý Vincent.

  Poradíme Vám ako funguje podnikanie v jednotlivých štátoch, ako sa dajú skombinovať výhody, ktoré ponúkajú a v neposlednom rade objasníme aj ich vzájomnú fakturáciu a finančné toky. Služby poskytujeme najmä v Štúrove a v Leviciach, kontaktovať nás môžete cez email: office@companymaster.eu alebo na telefónnom čísle +421 944 449 494.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články