Viac

  Iba SMART ciele vám prinesú výsledky. Tu je návod, ako si ich stanoviť

  Každý potrebuje cieľ – či už v profesionálnom alebo osobnom živote. Existujú však dobré a zlé spôsoby, ako si ciele stanoviť.

  Každý potrebuje cieľ – či už v profesionálnom alebo osobnom živote. Existujú však dobré a zlé spôsoby, ako si ciele stanoviť.

  Ciele sú odrazovým mostíkom pre úspech. Akonáhle si ich správne stanovíte, máte z polovice vyhrané. Potom však prichádza otázka, ako tie ciele efektívne dosahovať. Na to sa vám zídu procesy. V článku na Masterkurze nájdete veľmi zaujímavú metaforu, ktorá prirovnáva ciele ku kormidlu, a procesy prirovnáva k veslám. Bez ohľadu na to, ako dobre si nastavíte kormidlo, ďaleko sa nedostanete, ak nezačnete veslovať.

  Čo sú SMART ciele?

  SMART je skratka pre konkrétne (Specific), merateľné (Measurable), dosiahnuteľné (Attainable), relevantné (Relevant) a časovo limitované (Time-Bound) ciele.

  SMART ciele sú oproti iným cieľom uskutočniteľné a môžu vám priniesť výsledky. Nastavia vás pre úspech a dajú vám jasné zameranie na prácu.

  Tu je návod, ako si stanoviť SMART ciele:

  Konkrétny:

  V prvom rade musí byť váš cieľ konkrétny.

  Buďte čo najjasnejší, pretože bez ohľadu na to, či je to váš tím alebo vy, kto musí splniť cieľ, musíte byť schopní presne určiť, čo sa od vás alebo nich požaduje.

  Merateľný:

  Jediným spôsobom, ako zistiť, či bol váš cieľ úspešný, je zabezpečiť, aby bol merateľný.

  Pridanie čísel k cieľu vám alebo vášmu tímu pomôže zvážiť, či boli alebo neboli splnené očakávania a či bol výsledok úspešný.

  Napríklad: „Chodiť do posilňovne dvakrát týždenne počas nasledujúcich šiestich mesiacov“ je silnejším cieľom, ako „častejšie chodiť do posilňovne“.

  Stanovenie míľnika počas celého procesu vám tiež môže pomôcť prehodnotiť pokrok v priebehu celého procesu.

  Dosiahnuteľný:

  Ďalšou dôležitou vecou, ​​ktorú treba mať na pamäti pri použití cieľov SMART, je zabezpečiť, aby bol váš cieľ dosiahnuteľný.

  Je skvelé mať veľké sny, ale chcete, aby vaše ciele boli v rámci možností.

  To však neznamená, že váš cieľ by nemal byť výzvou.

  Chcete, aby bol váš cieľ dosiahnuteľný a zároveň otestoval vaše zručnosti.

  Relevantný:

  Z pochopiteľných dôvodov musí byť váš cieľ relevantný.

  Musí byť v súlade s obchodnými cieľmi alebo s vašimi osobnými ašpiráciami – aký zmysel by potom malo dosiahnuť ho?

  SMART cieľ musí byť aplikovateľný a dôležitý pre vás alebo váš tím. Musí byť schopný motivovať vás dosiahnuť niečo, v čo veríte.

  Časovo limitovaný:

  Váš cieľ vyžaduje deadline, pretože bez neho je menej pravdepodobné, že sa dosiahne.

  Deadline poskytuje pocit naliehavosti, ktorá poskytuje úsilie na dosiahnutie cieľa.

  Čas, ktorý cieľu pridelíte, by mal byť realistický.

  Nedávajte si – alebo vášmu tímu – iba jeden týždeň, ak to zaberie tri týždne. Chcete výzvu, ale nechcete riskovať stres alebo vyhorenie.

  Vypracovanie cieľov nie je podľa všetkého ťažké.

  Avšak, ak chcete, aby ste boli čo najefektívnejší, je toho viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

  Podľa SMART cieľov môžete vytvoriť pevnejší základ stanovovania cieľov.

  Zabezpečte, aby bol váš cieľ konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo limitovaný.

  To sú atribúty, ktoré pokrývajú potreby účinne stanoveného cieľa.


  www.stavamesauspesnymi.sk

    Oliver Olejník

  Mojim cieľom je ľuďom pomáhať prostredníctvom zdieľania rád, myšlienok a tipov tých najúspešnejších ľudí, ktorých sám sledujem a od ktorých sa sám učím a inšpirujúcich príbehov úspešných ľudí, ktorí zmenili tento svet k lepšiemu.

  Verím, že tieto veci ľuďom dokážu pomôcť naštartovať ich vysnívaný život, pretože všetko začína túžbou niečo dosiahnuť.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články