Viac

  Tajomstvo prosperujúceho podnikania

  Podnikanie je o príležitostiach, obozretnosti a príprave na budúcnosť. "Počujete", čo Vám hovorí vlastná firma? Dnes už nestačí mať všetko správne naúčtované, dnes je potrebné číslam z účtovníctva rozumieť, spraviť si jednoduchú finančnú analýzu.

  Základom prosperujúceho podnikania je bezpochýb dostatok zákazníkov, respektíve odberateľov. Vtedy sa firme darí. Vieme si naplánovať cash-flow, pod kontrolou máme pohľadávky aj záväzky. Všetko vyzerá perfektne. Ale pozor!

  Podnikanie je o príležitostiach, obozretnosti a príprave na budúcnosť. “Počujete”, čo Vám hovorí vlastná firma?

  Dnes už nestačí mať všetko správne naúčtované, dnes je potrebné číslam z účtovníctva rozumieť, spraviť si jednoduchú finančnú analýzu.

  Vďaka analýze získame cenné informácie o minulosti, lepšie sa zorientujeme v prítomnosti a dokážeme si obozretnejšie naplánovať našu budúcnosť.

  Všetko záleží od peňazí, v podnikaní to platí dvojnásobne. Ak máte dostatok peňazí, viete investovať a zároveň rásť, expandovať na nové trhy. Ak máte nedostatok peňazí, tak veľa toho nemôžete uskutočniť.

  Ako povedal Steve Jobs: “Jednoduché môže byť náročnejšie ako zložité”, snažme sa v podnikaní o jednoduchosť. Robme si také analýzy, plány, ktorým rozumieme a hlavne nám nezaberú veľa času.

  Ako má taká jednoduchá analýza vyzerať?

  1. potrebujeme bezchybné dáta z nášho účtovníctva (účtovná závierka, cash-flow)
  2. výpočet ukazovateľov
  3. vyhodnotenie situácie
  4. výsledok

  Aké ukazovatele sú pre nás smerodajné? Na túto otázku si musí odpovedať každý sám. No odporúčame vybrať si ukazovatele na základe hry. Predstavíme si, že sme investori, ktorí chcú vložiť peniaze do firmy. Aké ukazovatele by boli pre nás podstatné aby sme skutočne investovali?

  Zaujímať by sme sa mali hlavne o:

  • likviditu, schopnosť firmy premeniť majetok na peniaze. Hodnota ukazovateľa by mala byť rovná 1 alebo vyššia.
  • rentabilitu, schopnosť firmy tvoriť zisk. Vyjadruje výkonnosť firmy. Čím vyššie číslo, tým je firma výkonnejšia.
  • zadlženosť, hovorí o podiele využívania vlastného kapitálu vo firme. Čím vyššie číslo, tým viacej vlastných peňazí firma využíva.
  • aktivitu (obratovosť), vyhodnocuje ako firma pracuje so svojimi zásobami. Čím vyššie číslo, tým lepšie pracuje.

  Majte stále na mysli zlaté bilančné pravidlo. Dlhodobý majetok je financovaný dlhdobými peniazmi. Krátkodobý majetok, krátkodobými peniazmi.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Logo-FinancnaAkademia-sroFinančná akadémia

  Spoločnosť poskytujúca finančné vzdelávanie. Ako hovoríme: „Schopnosť správne narábať s peniazmi je umením.” Učíme ľudí zamyslieť sa nad vlastnými peniazmi. Najprv premýšľať a potom míňať.

  Ako prví sme uviedli na Slovensku Finančné pexeso a Slovník finančnej gramotnosti. Tešíme sa aj rastúcemu záujmu o naše prednášky. Efektívne hospodárenie s peniazmi sa dostáva čoraz viac do popredia. Najlepšie to vystihuje náš slogan: „Byť finančne gramotným je IN.”

   

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články