To, čo v živote nehľadáte ani nikdy nemôžete nájsť

Rozdiel medzi tými, čo majú a tými, ktorí nemajú je hlavne ten, že tí, čo majú vedia čo chcú. Vedia, čo vo svojom živote chcú, čo hľadajú, čo potrebujú.

284

Rozdiel medzi tými, čo majú a tými, ktorí nemajú je hlavne ten, že tí, čo majú vedia čo chcú. Vedia, čo vo svojom živote chcú, čo hľadajú, čo potrebujú.

Vedia si zadefinovať požiadavky, ktoré potrebujú od života získať. Taktiež sa vedia presne orientovať v tom, čo vo svojom živote nechcú.

Nikdy nenájdeme niečo, čo nehľadáme

Ak niečo naozaj chceme, nemali by sme sa správať opačným spôsobom.

To, čo chceme si musíme vedieť nielen predstaviť, ale aj správne zadefinovať a následne sa podľa toho správať a konať.

Častým problémom je, že vyplakávame, sťažujeme sa, že nemáme to, čo by sme chceli. Že druhí sa majú lepšie, úspešnejšie, pohodlnejšie.

Áno, možno preto, že vedia, čo chcú. Idú si za tým, čo chcú. Počnúc ranným vstávaním, končiac ľahnutím si do postele.

Naša myseľ je veľmi sofistikovaná a múdra. V našej realite nám zobrazí a sprostredkuje len to, čomu reálne veríme a čo si vieme reálne predstaviť a uvedomiť si. 

Nikdy nezachytíme v reálnom svete niečo, čo nevie naša myseľ pochopiť, prijať, predstaviť si.

Nikdy nebudeme mať niečo, čomu sami neveríme, že môžeme mať a neveríme, že to existuje, či je to možné.

Vždy budeme mať hlavne to, čomu veríme. Ak veríme v prehru, sklamanie, trápenie a pod, nosíme tieto pocity vždy v sebe, vo svojej hlave.

Kamkoľvek prídeme, sklamanie, prehra, trápenie idú s nami.

Nie, že by chceli dobrovoľne, ale preto, že ich máme v danom okamihu prítomné vo svojej mysli. A nielen v mysli, ale aj v následnom správaní sa a konaní.

Vytvárajte si vlastnú realitu spôsobom vám prirodzeným.

Nekopírujte nevydarenú realitu druhých. Každý z nás máme právo vytvárať si svoj život, podľa vlastných predstáv a toho, čo je pre nás príjemné a prospešné.

Podarí sa nám to iba za predpokladu, že máme jasne zadefinované to, čo chceme vo svojom živote mať a následne tak začneme žiť.

Mnoho ľudí nemá absolútne predstavu o svojom živote.

Nevedia, čo chcú, naopak, všetko kritizujú, porovnávajú sa, stále sú nespokojní a presne to je obraz ich vlastného života. Nie života druhých.

To, čo žijeme vo svojej mysli, si určitým spôsobom prenášame do svojho reálneho života

Častokrát si to ani neuvedomujeme, čo sa v našom podvedomí odohráva.

Jednoducho sa správame podľa naučených vzorcov správania sa, bez ohľadu na to, či sú správne, či nie. Následne sa tieto vzorce objavujú v našom živote.

Objavujú sa v rôznych podobách, situáciách, vzťahoch.

Ak ste s niečím nespokojní, začnite hľadať príčinu vo vás. Vo svojom myslení. Nikdy nehľadajte príčinu mimo vás.

Ak niečo nie je prítomné vo vás, vašom vedomí, nenájdete a neuvidíte to nikde navôkol.

Vždy pracujte prioritne so sebou, svojou mysľou a práve svoju myseľ naučte novým technikám, novému spôsobu premýšľania a hlavne ju učte tomu, čo je pre vás prínosné, prosperujúce a príjemné.

Neobťažujte sami seba negativizmom, pesimizmom, tie vás nikam neposunú.

Buďte kreatívni a vymyslite čokoľvek, o čom viete, že to chcete mať prítomné vo svojom živote. Naučte svoju myseľ vidieť všetko, čo chcete vidieť vo svojej realite.

Až keď vaša myseľ dostane jasné pravidlá, pokyny, až vtedy sa začne správať vašim vlastným spôsobom a nie spôsobom, ktorý ste obkukali a nasali od druhých.

Oboznámte svoju myseľ so všetkým, čo je pre vás dôležité a začnite tým dôležitým žiť. Iba myseľ, ktorá presne vie, čo chce, môže dosiahnuť to, čo chce.


Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením.

Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

PRIDAŤ KOMENTÁR