Viac

  Kríza rozvíjajúcich sa trhov je treťou vlnou finančnej krízy

  Minulý mesiac som napísal, že

  „hoci môžeme z poslednej korekcie vylúčiť rizikové prémie, predpokladať obnovenie býčieho trhu je pravdepodobne predčasné. Ak sa však prejaví rast industriálneho cyklu vo chvíli, keď dôjde k ďalšiemu uvoľňovaniu globálnej monetárnej politiky, mohlo by to viesť k výraznému cenovému zisku“.

  Od tej doby sa objavilo niekoľko indikátorov ukazujúcich na opätovné zrýchlenie krátkodobej makro-vlny, a to vrátane globálnych a lokálnych výsledkov PMI a nemeckého ukazovateľa Ifo. Tento vývoj pomohol v poslednom období zdôrazniť trendy v cenách rizikových aktív. Mnoho komentátorov však stále pochybuje o možnosti pozitívneho ekonomického vývoja.

  Zo všeobecného hľadiska je nutné uvedomiť si, že hlavným sklamaním tohto roku bol krátky industriálny cyklus. Tri dlhodobé vlny (investície, bývanie a technológie) do určitej miery rastú, čo zrejme podporí celkový hospodársky rast aj v budúcom roku.

  Od hardvéru k softvéru

  Dve z týchto vĺn, investičná a technologická, sú prirodzene prepojené. Veľa ľudí po finančnej kríze vníma pomerne slabý trend vo firemných investíciách a nárast spätného odkupu akcií ako známku negatívnych budúcich očakávaní.

  Ale nemusí to tak byť: spätné odkupy môžu predstavovať rozumné rozhodnutie medzi drahými akciami a lacným dlhom zo strany emitenta. A pre investora platí opak: oproti dlhopisom sú akcie stále lacné.

  Okrem toho je nutné mať na pamäti, že klesajúce ceny komodít negatívne ovplyvňujú celkové množstvo investícií a rovnako tak vnímame technologický posun od hardvéru k softvéru.

  Kríza rozvíjajúcich sa trhov je treťou vlnou finančnej krízy

  Pre rozvíjajúce sa trhy však nevyzerá situácia až tak pozitívne. Dalo by sa tvrdiť, že kríza rozvíjajúcich sa trhov je treťou a dúfajme poslednou, časťou finančnej krízy.

  Prvá časť sa týkala predovšetkým amerického trhu s bytmi, druhá časť európskych bánk, a pod tlakom sa dotretice ocitli aj rozvíjajúce sa krajiny. Najprv tie s veľkou vonkajšou nerovnováhou (napr. Brazília, Južná Afrika, Turecko), a tento rok sa k nim pridala aj Čína.

  Krízu rozvíjajúcich sa trhov je v tejto chvíli potrebné vnímať ako nevyhnutnú kompenzáciu nutnú pre dosiahnutie vyrovnanejšieho ekonomického a politického vývoja.

  Vo svetovej ekonomike ako celku vnímame posun od výrobcov (či už surovín alebo priemyselných produktov) k spotrebiteľom. Boom infraštruktúry komodít a globálneho obchodu je na konci a je pravdepodobné, že dôjde k pomalému poklesu.

  Na druhej strane zákazníci vidia niečo iné: na západe je fiškálna konsolidácia na konci, je dokončená rekapitalizácia bánk a to znamená miernejšie pravidlá pre poskytovanie úverov a pokles cien komodít.

  Preto je prognóza na rok 2016 väčšinou dobrá. Najväčšie riziko sa objavuje v poklese cien komodít, čo by mohlo viesť k finančným bankrotom ako na korporátnej úrovni, čo ilustrujú napríklad tohtoročné problémy spoločnosti Glencore, tak aj na úrovni štátov (napríklad spomínaná Brazília).

  Dôsledkom by tak malo byť obnovenie bankovej krízy. Pravdepodobnosť tohto výsledku je síce malá, ale dopad by bol obrovský.

  Investičné závery

  Európska centrálna banka znížila úrokové sadzby a predĺžila čas programu výkupu dlhopisov. FED sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyberie opačným smerom. Naposledy sme tak viditeľný rozdiel medzi dvoma najdôležitejšími centrálnymi bankami zažili v roku 1994.

  V Spojených štátoch sa zvýšenie sadzieb zdá logické vzhľadom k silnému zotaveniu domácej ekonomiky. Je však nutné zvážiť aj dôsledky monetárneho sprísňovania a rastu dolára na akciové trhy. Výsledkom bude obmedzenie rastu príjmov a ziskových marží. V roku 2016 bude pre trhy zrejme hlavnou témou rýchlosť zvyšovania sadzieb zo strany FEDu.

  Krok ECB však môže z krátkodobého hľadiska zlepšiť výsledky na akciových trhoch.

  Tento rozpor monetárnych politík pomáha ďalšiemu posilňovaniu dolára. Stále verím, že kurz EUR/USD spadne pod paritu, ale zatiaľ je dolár stále drahší. Môžeme očakávať, že sa situácia dolára zmení v roku 2016, nebude to ale hneď.

  Čína je teraz mimo hľadáčika trhov, rovnako ako prehnané obavy z poklesu. Veľkou otázkou zostáva, kedy začnú akcie rozvíjajúcich sa trhov a ceny komodít rásť. Tak ako pri dolári, aj tu sa dá v roku 2016 predpokladať zmena trendu, avšak ani tu nie hneď. Súčasne si myslím, že najväčším rizikom pre trhy v nasledujúcich šiestich mesiacoch bude klesajúca špirála komodít.

  Všeobecne v najbližších mesiacoch očakávam pozitívne výnosy z akcií a mierne negatívne výnosy niekoľkých kategórií dlhopisov.


  • autor článku: Teis Knuthsen, investičný riaditeľ Saxo Private Bank
  • zdroj: Saxo Bank
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články