Viac

  Nie je dôležité, kedy vstúpiť na trh, ale dôležité je byť na trhu – Phoenix Investor radí

  Za posledné obdobie roka 2020 klesli niektoré akciové indexy približne o 20-35 %. Bol to najväčší pokles za uvedené obdobie od prepuknutia finančnej krízy v r. 2008. Pri investovaní do akcií a cenných papierov sú takéto poklesy prirodzené. Z dlhodobého hľadiska ponúkajú príležitosť nakúpiť lacnejšie a zvýšiť tak celkový výnos a profit investora.

  Ako má správny investor reagovať na poklesy akciových trhov

  Za posledné obdobie roka 2020 klesli niektoré akciové indexy približne o 20-35 %. Bol to najväčší pokles za uvedené obdobie od prepuknutia finančnej krízy v r. 2008. Pri investovaní do akcií a cenných papierov sú takéto poklesy prirodzené. Z dlhodobého hľadiska ponúkajú príležitosť nakúpiť lacnejšie a zvýšiť tak celkový výnos a profit investora.

  Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork.

  Ako by ste mali alebo nemali zareagovať na poklesy trhu?

  Za minuloročnými poklesmi trhov bola prevažne obava ľudí z neznámeho koronavírusu COVID-19. Problémom recesie nebol však samotný vírus, ale skôr reakcie ľudí naň, emócie a strach z nepredvídateľného dopadu, ktorý situácia spôsobená koronavírusom bude mať v rámci globálneho sveta. Faktom zostáva ekonomický pokles v HDP spôsobený lockdownom v mnohých krajinách.

  Správanie sa ľudí a ich reakcia na vírus majú zásadný vplyv na ekonomiku a ľudia očakávajú, že situácia môže byť ešte horšia. Vzniká tak obava, ako tieto negatívne očakávania budú ovplyvňovať zisky firiem. Na základe týchto reakcií počas 1. vlny pandémie, v období od marca do mája, akciový trh začal klesať a v niektorých týždňoch poklesli niektoré akciové indexy oproti najvyššiemu bodu približne aj o 30 %.

  V danom období sa investori márne snažili správne načasovať svoju investíciu. Mnoho ľudí investovanie často aj roky odkladá v nádeji výhodnejšieho nákupu v budúcnosti. Veľakrát však ide o zbytočné otáľanie, ktoré ich pripravuje o zárobky. V konečnom dôsledku tí, čo pridlho váhajú svoj majetok znehodnocujú a prichádzajú tak o peniaze.

  Ľudia sa mylne snažia svoju investíciu načasovať. Hlavne začínajúci investori chcú všemožne nájsť najlacnejšiu pozíciu na zainvestovanie a vstup na trhy. Na druhej strane hľadajú vrchol trhov na odpredaj pozícií, a tým chcú zarobiť čo najviac. Snažia sa ovládať pohyby na trhu a ovládať tak svoj finančný majetok.

  Táto predstava je naoko logická, no  v skutočnosti je to boj s veternými mlynmi. Oveľa viac peňazí vždy investori stratili čakaním na ten správny okamih, ktorý nemusí nikdy prísť a pripravovaním sa na korekcie alebo predvídaním korekcií, ako v korekciách samotných.

  Počítajte s tým, že trhy nikdy nebudú iba rásť , ale môžu aj klesať

  Žiadne fondy, ani akcie nedokážu roky, či desiatky rokov každodenne len rásť. Je potrebné sa pripraviť na poklesy vášho investičného portfólia. Problémom je, že ľudia často reagujú stádovito, bez hlbšieho uváženia, a tak investujú hlavne do oblastí, ktoré už rastú,  čo v konečnom dôsledku znamená, že kupujú drahšie. Napr.

  aj keď sa v januári 2020 americké akcie obchodovali blízko historických maxím, neznamenalo to automaticky, že nemôžu ďalej rásť. To však nevylučuje ani možnosť, že môže nastať i korekcia, ktorá vplyvom spomínanej pandémie koronavírusu COVID 19, aj reálne vo februári a marci na pár mesiacov nastala.

  O peniaze investori neprišli, iba poklesla ich aktuálna hodnota

  Je nepríjemné, ak vám príde poštou alebo emailom výpis, na ktorom zrazu vidíte menšiu sumu, ako ste investovali, alebo sledujete vaše investície cez aplikácie v online prostredí a vidíte pokles zo dňa na deň.

  Avšak to, že ste o peniaze prišli je stále len teoretické vyčíslenie. Znamená to, že máte stále rovnaký počet akcií alebo podielov vo fonde, iba ich momentálna cena klesla. V podstate strata je len teoretická a potvrdíte ju iba vtedy, ak si finančné prostriedky vyberiete, teda predáte podiely za nižšiu cenu ako ste v danom čase nakúpili.

  Je to niečo podobné, ako kúpa nového auta. Jeho cena už na druhý deň po predaji okamžite klesá  o 10 %. Stále máte auto, ale v súčasnosti by ste ho predali za menej výhodnú cenu. Ak však počkáte dostatočne dlho, môžete auto predať s niekoľkonásobným ziskom, napr. ako žiadaného veterána daného modelu auta.

  Tak sa pozerajte aj na podiely a kolísanie ich ceny v čase. Stále ste ich vlastníkom a ak počkáte, cena takmer vždy porastie. V modernej histórii finančných a kapitálových trhov, siahajúcej takmer sto rokov do minulosti, sme boli svedkami len piatich prepadov akciových trhov väčších ako 40%. Netreba sa preto báť, že prerobíte, len je potrebné počítať s tým, že hodnota vašich podielov môže v čase výraznejšie kolísať.

  Nikto nedokáže predvídať vývoj finančných trhov

  Nikto z nás nepozná budúcnosť, nevieme, či pokles trhov bude pokračovať alebo sa naopak zastaví a trhy znova porastú.

  Aj bez toho, aby ste poznali budúcnosť, môžete ovplyvniť váš postoj a reakcie smerom k vašim investíciám a investovaniu.

  Základným pravidlom úspešného investovania, na ktoré pri investovaní treba pamätať je to, že nikto nedokáže predvídať vývoj finančných trhov. Myslieť si opak je chybou. Budete potom ako investor so svojimi investíciami stále nespokojní  a v konečnom dôsledku nezískate taký veľký výnos, aký vám trhy ponúkajú. Existuje niekoľko dôvodov na to, že nie je možné naučiť sa ovládať pohyby na finančných trhoch. V prvom rade sú to naše prirodzené vlastnosti a emócie, ktorým ľudia podliehajú. Ďalšími faktormi sú nedostatok informácií alebo naopak neschopnosť obsiahnuť obrovské kvantum informácií. V neposlednom rade je príčinou samotná živelnosť ekonomiky a spoločnosti. Tak ako v ľudskej psychike, ani v ekonomike, neplatia stále vzťahy, kedy jedna akcia vždy vyvolá konkrétnu reakciu (Einsteinova teória zákon akcie a reakcie tu platí tiež).

  Prehnané sebavedomie, ale aj strach zo strát sú emócie, ktoré dominujú mysliam väčšiny investorov, najmä začínajúcich. Ide o tzv. kognitívne obmedzenia mysle, ktoré sú najväčším nepriateľom úspešného investovania.

  Nikdy neprestávajte investovať pravidelne – Systematický investičný plán ako liek

  Systematický investičný plán (SIP) je plán, v ktorom investori uskutočňujú pravidelné, rovnaké platby do podielového fondu alebo ETF, investičného obchodného účtu alebo do dôchodkového účtu, napr. aj cez II. pilier dôchodkového zabezpečenia. SIP umožňuje investorom pravidelne šetriť menšie sumy peňazí a zároveň ťažiť z dlhodobých výhod priemerovania nákladov Cost averrage efectu (CAE). Použitím správnej investičnej stratégie CAE investor nakupuje investíciu pomocou pravidelných rovnomerných prevodov finančných prostriedkov pre postupné budovanie majetku alebo investičného portfólia.

  Na pokles trhov je potrebné sa dívať ako na výpredaj. To v praxi znamená, že vás môže zamrzieť, ak napríklad nový televízor, ktorý ste si kúpili za plnú cenu je zrazu o 30 % lacnejší. No ak si kúpite rovnaký TV aj v akciovej cene, v ďalšej sezóne môže mať cenu vyššiu a vy ho môžete so ziskom predať. Preto je vhodné v čase poklesu trhov neprestať investovať. Vtedy kupujete lacnejšie, ako keď trhy rastú.

  Pravidelné investovanie a Cost Average Efect sú najúčinnejším liekom na pokles trhov. Ak investujete jednorazovo 12 000 eur do akciových podielových fondov, či priamo do akcií, je riziko „nesprávneho načasovania vstupu“ zásadne vyššie ako pri investícii po 100 eurách mesačne počas 10 rokov. Zázrak zvaný zložené úročenie má väčší priestor na prejavenie. Keďže jednotlivé akcie zvyknú klesať aj rásť strmšie, je dôležité prečkať každý pokles a počkať si na obnovený rast. Prípadne dokupovať akcie v čase poklesu. Tí, čo skrotia svoje emócie a dokážu ísť proti pudovému nutkaniu predávať, sú pri investovaní najúspešnejší. Neznamená to ignorovať akýkoľvek vývoj, ale vždy k nemu pristupovať s logikou investora a so znalosťou z vývoja trhov v predchádzajúcich rokoch.

  Pri jednorazovom nákupe môžete nastúpiť na trh práve v okamihu vysokých cien podielov alebo akcií, ktoré následne môžu klesnúť. Ak sa to stane, tak na vykrytie poklesu potrebujete dlhé obdobie rastu. Pravidelná investícia však umožňuje priemerovanie ceny. Aj keby ste na úvod nakúpili drahšie, pri nákupe akcií, či podielov po ich poklese sa ich cena priemeruje a vy si vytvárate priestor na zisk z rastu.

  Diverzifikácia eliminuje riziko

  Jedným z odporúčaní je, aby ste sa príliš často nepozerali na predikcie a investičné správy, lebo vás môžu aj zmiasť. Síce nebudete vedieť, obrazne povedané, aké počasie bude v blízkej dobe, ale položte si otázku, či aj v bežnom živote stále so sebou nosíte slnečné okuliare aj dáždnik? To vo svete investícií znamená správne rozdelenie peňazí – tzv. diverzifikovanie portfólia.

  Je lepšie staviť po 1.000 eur na päť rôznorodých investícií, ako vložiť 5.000 eur iba na jednu. Pretože ani vo svete financií nikdy neklesne všetko naraz a pokles jedného odvetvia často vyvolá rast druhého. Diverzifikácia vždy eliminuje riziko, že váš majetok stratí hodnotu ako celok. Ziskové investície tak môžu vymazať straty klesajúcich investícii v rámci portfólií. Dôležité pravidlo je udržiavať svoje portfólio diverzifikované, aby vám silný pokles v jednom segmente neznehodnotil vašu investíciu. Ak je vaše portfólio príliš úzke a špecializované, treba ho čím skôr rozšíriť. Ideálne v súčasnosti je rozšírenie o komoditné zlato, ktoré je bezpečným prístavom pre ochranu majetku v tomto turbulentnom období.

  Čo by ste mali vždy zohľadňovať pri rozhodovaní

  Tak ako nie je vhodné pri poklese predávať, takisto nie je pre každého investora vhodné pri poklese automaticky dokupovať. Či sa o svoje investície staráte sami alebo v spolupráci s našou spoločnosťou Phoenix Investor a vaším investičným poradcom, tak by ste mali vždy pri rozhodovaní zohľadňovať niekoľko dôležitých vecí.

  Základom je vždy správne zvolená dlhodobá stratégia a dlhodobý pohľad. Pri rozhodovaní sa ako zareagovať na pokles môžete zohľadniť viaceré z nasledujúcich parametrov:

  • investičný plán a ciele, ktoré ním riešite
  • aktuálne zloženie portfólia
  • investičný rizikový profil
  • tolerancia rizika
  • investičné preferencie
  • investičný horizont
  • aktuálny stav hotovosti

  Je veľký rozdiel, či máte investičný horizont 15 rokov alebo len 5, či ste dynamický investor alebo konzervatívny, či preferujete ochranu kapitálu s cieľom pokoriť infláciu alebo rast kapitálu, či máte dostatočnú hotovosť alebo takmer žiadnu, atď. Od tohto závisí, ako by ste mali zareagovať pri poklese akciových trhov.

  Odpovede na nasledujúce otázky každého správne uvažujúceho investora sa môžu líšiť, no aj tak budú pre konkrétneho jednotlivca správne:

  • Nechať investovanie tak alebo doinvestovať?
  • Ak doinvestovať, tak koľko % hotovosti na investovanie použiť?
  • Zainvestovať naraz alebo investíciu rozložiť v čase?
  • Ako sa pripraviť na ďalšie prípadné poklesy?

  Pre väčšinu ľudí vždy bude aktuálny výpredaj a pokles na všetkých finančných alebo komoditných trhoch obrovskou príležitosťou dokúpiť lacnejšie tituly cenných papierov alebo podiely vo fondoch či jednotlivé komodity ako napr. vzácne kovy typu zlato, či typickú komoditu akou je ropa.

  Je však dôležité byť pripravený tak na nárast, ktorý sa nedá vylúčiť, ako aj na prípadné pokračovanie poklesu, ktorý môže byť ďalšou príležitosťou na ešte lacnejšie nákupy.

  Zapamätajte si hlavné dôležité pravidlo, že najbezpečnejšie portfólio je diverzifikované portfólio .

  • Ing. Ivan Duvač
  • Education Manager


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články