Priemerný vek sporiteľa v 2. dôchodkovom pilieri je až 40 rokov!

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2018 majetok v objeme viac ako 8,059 miliardy eur a počet sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 1 497 904.

178

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2018 majetok v objeme viac ako 8,059 miliardy eur a počet sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 1 497 904.

2. je pilier každým rokom atraktívnejší

V roku 2018 vstúpilo do druhého piliera 65 597 ľudí, čo je o 13 336 klientov vyšší prírastok v porovnaní s rokom 2017 a predstavuje to takmer dvojnásobok novovstúpených sporiteľov v roku 2016.

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

Mladí by mali včas a najmä dôkladne zvážiť, kedy „naskočiť na dôchodkový vlak.“

Priemerný vek sporiteľa v 2. pilieri je v súčasnosti až 40 rokov. Táto štatistika odhaľuje iba to, že mladí ľudia sa do druhého piliera až tak nehrnú.

Druhým varovným signálom je fakt, že až takmer 4/5 majetku sporitelia umiestňujú do garantovaných fondov. Garantované fondy z dlhodobého hľadiska nemajú dobré predpoklady na zhodnotenie majetku nad mieru inflácie.

Ich potenciál sa má využívať najmä v období tesne pred dovŕšením dôchodkového veku na zastabilizovanie už nakumulovaného majetku.

K 31.12.2018 spravujú DSS v druhom dôchodkovom pilieri celkovo vyše 8 miliárd eur:

Objem majetku v 2. pilieriPodiel
Garantované fondy6 266 695 880 €78%
Negarantované fondy1 793 171 146 €22%
Celkom8 059 867 026 €100%

Navýšenie príspevku do 2. piliera v roku 2019

V roku 2019 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,25 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,75 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

To znamená, že oproti predošlému roku sa odvod do 2. piliera zvýšil o 0,25 percentuálneho bodu a zároveň sa odvod do Sociálnej poisťovne o túto hodnotu znížil.

Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera každý rok zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu až po hranicu 6 percent.

financie v pohode banner

Zlúčenie Aegon a NN

Začiatkom roku 2019 prebehne zlúčenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon do spoločnosti NN, čím sa počet DSS-iek zníži na päť. 

Situáciu na trhu dôchodkových spoločností na Slovensku to však takmer nezmení, keďže noví sporitelia vyhľadávali Aegon v ostatných rokoch iba v najnižšom trhovom podieli.

Zhodnotenie dôchodkových fondov 2. piliera

Výkonnosť fondov 2. piliera k 31.12.2018 znázorňujú nasledujúce tabuľky:

Garantované – Dlhopisové fondy
obdobie1 rok3 roky 5 rokov
Aegon0,14%1,82%5,61%
Allianz0,12%2,89%6,79%
AXA– 0,22%1,45%4,54%
NN– 0,60%0,85%2,39%
Poštová banka– 3,31%3,39%11,15%
VÚB Generali– 1,61%3,29%8,79%
priemer– 0,91%2,28%6,54%
Negarantované fondy
obdobie
DSS / fond1 rok3 roky 5 rokov
Aegon / akciový – 4,36% 5,61%18,15%
Aegon / indexový – 6,15%12,75%33,37%
Allianz / akciový– 5,51%12,96%28,37%
AXA /akciový – 2,42%5,44%18,22%
AXA / indexový– 6,16%15,40%36,50%
NN / akciový – 4,52%9,52%23,29%
NN / indexový – 12,61%-1,64%16,35%
NN / zmiešaný – 3,49%7,75%16,62%
Poštová banka / akciový – 11,84%-3,89%4,91%
Poštová banka / indexový – 5,44%5,03%24,23%
VÚB Generali / akciový – 5,02%6,64%22,26%
VÚB Generali / indexový – 5,38%10,90%31,18%
VÚB Generali / zmiešaný – 4,39%5,31%20,36%
priemer – 5,95%7,06%22,60%

Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %.

Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni -5,9 %.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ 

hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva ADSS

Sporenie na dôchodok je však dlhodobé a dočasné výkyvy sú bežnou súčasťou finančných trhov.

Najlepšie rozhodnutie, čo v tejto situácii môže sporiteľ urobiť, je počkať, kým sa finančné trhy stabilizujú. 

Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri v súčasnosti je 40 rokov, čo znamená, že má pred sebou ešte viacej ako dve dekády sporenia.


logo financie v pohode

Na webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

PRIDAŤ KOMENTÁR