test
Viac

  Stanovenie cieľov je prvým krokom k premene neviditeľného na viditeľné, tvrdí Tony Robbins.

  Pokiaľ ide o efektívne stanovovanie cieľov, Tony Robbins zdôrazňuje jednoduchosť. Podľa jeho chápania sú ciele zásadné pre životné smerovanie a ich správnym stanovením dokážeme uchopiť kontrolu nad našou budúcnosťou a rásť tak, ako chceme. Identifikuje, že väčšina problémov, ktorým ľudia pri stanovovaní cieľov čelia je, že si ich stanovia príliš veľa, neberú ich dostatočne vážne a stanovujú si nesprávny druh cieľov.

  Tu je niekoľko jeho myšlienok, ako prevziať kontrolu nad efektívnym stanovením cieľov:

  1. Identifikujte, čo chcete

  Môže sa to javiť ako zrejmé, ale jedným z najväčších problémov ľudí, keď sa snažia nájsť kľúč k úspechu, je v prvom rade vedieť, čo chcú. Definovanie vašich cieľov alebo „snov s termínom“, ako hovorí Robbins, je absolútne zásadné pre zistenie, ako začať s vytváraním budúcnosti, ktorú chcete.

  Dobrým spôsobom, ako zistiť, čo chcete, je zapísať si svoje nápady. Niekde v tomto procese je váš mozog schopný vybrať si ciele, ktoré sú najpriaznivejšie a najžiadanejšie. Stanovením toho, čo chcete, sa môžete pustiť do toho, aby sa to stalo realitou s jasnosťou a disciplinovanosťou.

  2. Zdôvodnite svoje ciele

  Pochopenie pôvodu vašich cieľov po ich identifikácii je dôležité pri držaní sa úlohy uskutočniť svoje ciele. Niekedy si môžete myslieť, že niečo chcete, ale pri ďalších úvahách si uvedomíte, že vás nejaký nápad priťahoval iba dočasne.

  3. Buďte konkrétni

  Konkrétne ciele sa splnia oveľa pravdepodobnejšie, tvrdí Robbins. Jedna vec je povedať niečo ako „chcem trochu schudnúť“ alebo „chcem sa naučiť spievať“. Prevedenie týchto zovšeobecnených túžob do praxe si však vyžaduje niečo konkrétnejšie.

  Namiesto toho by ste mohli povedať, že chcete schudnúť 25 kíl alebo že sa chcete stať členom speváckeho zboru. Tieto konkrétne ciele vás motivujú v ťažkých chvíľach a uľahčujú vám pripomenúť si, čo chcete dosiahnuť.

  4. Pochopte svoj vlastný potenciál

  Musíte vedieť, čo je rozumne dosiahnuteľné a čo nie. Ľudia sú náchylní na stanovenie cieľov, ktoré sú príliš vysoké a na ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť príliš ľahko. Využite minulé skúsenosti, názory ostatných a svoj vlastný pocit sebauvedomenia na stanovenie cieľov, ktoré sú skutočnou výzvou, ale nie také, ktoré vo vás zanechajú pocit porazenia a neúspechu.

  5. Nezastavujte sa, keď dosiahnete svoj prvý cieľ

  Ak sa vám podarilo dosiahnuť svoj prvý cieľ, je nesmierne dôležité, aby ste boli schopní tento úspech zúročiť a pokračovať vo formovaní svojej budúcnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou vás podpora, ktorú dostanete, keď dosiahnete cieľ, bude inšpirovať k tomu, aby ste kráčali stále ďalej a s ešte väčšou istotou formovali svoju budúcnosť.

  Neprestávajte, keď odčiarknete prvé políčko, bojujte viac a dosiahnite viac. Ak môžete splniť jeden cieľ, prečo nesplniť viac? Každý cieľ vnímajte ako jeden odrazový mostík na ceste k celkovému pocitu životného úspechu.

  6. Nerobte si starosti, ak zlyháte

  S toľkými radami zameranými na úspech sa zdá čudné skončiť touto poznámkou, ale je potrebné si uvedomiť, že ak zlyhanie pri dosahovaní cieľa bolo stratou času, máte buď nesprávnu perspektívu, alebo nesprávne ciele. Všetko je o učení sa a napredovaní.

  Rada Tonyho Robbinsa je striktná a jednoznačná: Majte jasné, dobre premyslené ciele, zoberte si niečo z procesu dosahovania svojich snov a ak zlyháte, vstaňte, oprášte sa a znovu sa zamerajte na ďalší krok k dosiahnutiu toho, čo chcete dosiahnuť.

  zdroj: stavamesauspesnymi.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články