test
Viac

  Sú u nás ceny nehnuteľností v bubline ktorá praskne?

  Nedávno sme uverejnili článok, v ktorom sme sa zaoberali najnovšími dátami o cenách jednotlivých kategórií bytov na Slovensku. V dnešnom článku sa opäť pozrieme na naše nehnuteľnosti, avšak z úplne iného uhla pohľadu...

  Nedávno sme uverejnili článok, v ktorom sme sa zaoberali najnovšími dátami o cenách jednotlivých kategórií bytov na Slovensku. V dnešnom článku sa opäť pozrieme na naše nehnuteľnosti, avšak z úplne iného uhla pohľadu…

  Graf nižšie zobrazuje vývoj cien nehnuteľností v SR podľa krajov. Pozor, v tomto prípade už teda nejde iba o byty, ale celkovo vývoj cien všetkých nehnuteľností na bývanie za príslušný kraj.

  Vývoj cien všetkých nehnuteľností

  Vidno z neho napríklad to, že ceny nehnuteľností narástli od roku 2002 najviac v Trnavskom a Bratislavskom kraji, a naopak najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

  Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky (viď. tabuľka nižšie) zistíme, že najväčší pokrízový prepad zaznamenali ceny nehnuteľností v Prešovskom kraji (-29,1%) a najmenší v Banskobystrickom kraji (-16,3%).

  Od pokrízových miním najviac narástli ceny nehnuteľností v Nitrianskom kraji (+24,3%) a najmenej v Banskobystrickom kraji (+8%). Najbližšie svojich historických maxím sa nachádzajú nehnuteľnosti v Trnavskom kraji (-0,6%) a najďalej v Prešovskom kraji (-21,0%).

  O tom, že ceny nehnuteľností u nás nejaký ten čas rastú už čvirikajú aj vrabce… Čoraz častejšie sa ale stretávame s názormi, že trh nehnuteľností by sa mal cenovo ustáliť a rast zastaviť, dokonca by ceny mali poklesnúť vďaka prísnejším pravidlám a podmienkam na získanie hypotéky.

  Je trh v bubline?

  Stretli sme sa už však aj s názormi, že náš trh nehnuteľností je opäť v bubline. Pozreli sme sa preto bližšie na vývoj priemernej mzdy a cien nehnuteľností v SR (viď. graf nižšie).

  Netreba byť príliš veľkým ekonómom na to, aby človek pochopil, že dnes nie sme v situácii z roku 2008, kedy u nás bublina dosiahla svoj vrchol. Predchádzajúci graf porovnáva tempá rastu priemernej mzdy v SR a cien nehnuteľností na bývanie v SR (spolu).

  Najväčší odklon zaznamenali obe krivky práve v roku 2008. Dovtedy ceny nehnuteľností rástli výrazne väčším tempom ako mzdy. Dnes však o podobnej situácii hovoriť nemožno, aj keď nehnuteľnosti nejakú dobu rastú.

  Zaujímavý je tiež graf nižšie, v ktorom sú zobrazené ceny nehnuteľností za všetky kraje SR a vývoj priemernej mzdy v SR. Z grafu vidno, že jedine v roku 2008 sa ceny nehnuteľností všetkých krajov nachádzali nad priemernou mzdou v SR. Dnes takáto situácia na trhu nehnuteľností však nie je.

  Ceny nehnuteľností na bývanie majú v rôznych krajoch rôzny, aj keď podobný vývoj. Obdobne je tomu samozrejme aj pri mzdách. Ich vývoj v krajoch je síce podobný, ale nie totožný.

  Porovnanie mzdy a ceny nehnuteľností

  V nasledujúcich grafoch teda nájdete porovnanie priemernej mzdy a ceny nehnuteľností na bývanie za všetkých 8 krajov v SR. Z grafov napr. vyplýva, že najväčšia bublina bola v roku 2008 v Prešovskom kraji (52% vs 193%) a naopak najmenšia v Trenčianskom kraji (56% vs 82%).

  Najväčší negatívny rozdiel medzi cenou nehnuteľností a priemernou mzdou za kraj má za 1Q 2018 Trnavský (116% vs 170%) a Bratislavský kraj (112% vs 150%), a naopak najväčší pozitívny rozdiel má za 1Q 2018 Trenčiansky (121% vs 64%) a Nitriansky kraj (107% vs 91%).

  A čo z predchádzajúcej analýzy vyplýva? Za prvé to, že ceny nehnuteľností na bývanie v jednotlivých krajoch rastú. Po druhé, najviac sa pri porovnaní s priemernou mzdou za kraj „oteplieva“ v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

  Po tretie, vzájomné rozdiely medzi priemernou mzdou a cenami nehnuteľností za príslušný kraj dnes v ani jednom kraji zďaleka nedosahujú hodnoty z roku 2008. Podľa nášho názoru preto dnes nie je možné hovoriť o nejakej bubline a trh zrejme bude naďalej pokračovať v raste.

  Zdroje dát: NBS a Štatistický úrad SR


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články