Viac

  Beriete si úver a chcete ho poistiť? Nikdy ho nepoisťujte v banke!

  Uvažovali ste alebo uvažujete nad poistením v banke? Žiaden skutočný odborník vám takéto poistenie úveru neodporúči.

  Uvažovali ste alebo uvažujete nad poistením v banke? Žiaden skutočný odborník vám takéto poistenie úveru neodporúči.

  Pýtate sa prečo? Odpoveď nájdete v tomto článku.

  Beriete si úver? Tak prvé čo vám v banke okrem úverového účtu ponúknu je poistenie úveru.

  Produkty sú najrôznejšieho charakteru, od rizikového, cez úrazové až po životné (kapitálové alebo investičné).

  Najväčší pozor si treba však dať pri poistení, ktoré je zakomponované priamo v úverovej zmluve.

  Najvhodnejším riešením však je uzatvoriť svoje krytie zvlášť cez poisťovňu a ešte lepšie cez finančného sprostredkovateľa. A pýtate sa prečo?

  Poistné krytia

  Pri poistení v banke je výber jednotlivých krytí výrazne limitovaný. Väčšinou je zahrnutý v rôznych balíčkoch a nie je veľmi možné ho modelovať.

  Pri následných zmenách je to zásah do úverovej zmluvy za čo si banky pýtajú rôzne poplatky.

  Pri uzatváraní na priamo je to oveľa jednoduchšie a sami si môžete namodelovať nielen výšky, rozsah ale aj dobu, na ktorú budete krytí.

  Pri vlastnom poistení si taktiež môžete vybrať indexáciu (zvyšovanie poistných súm vplyvom inflácie).

  Taktiež máte možnosť si dojednať krytie smrti s klesajúcou poistnou sumou, ktorá vychádza výrazne lacnejšie a je aj oveľa modernejšia.

  Výška poistnej sumy smrti pri úverovom balíku je vždy na výšku samotného úveru.

  Keď sa však radíte s odborníkom, tak vám vždy poradí túto sumu nastaviť vyššie, či už kvôli pohrebným nákladom alebo obdobiu, ktoré musia pozostalí prekonať po smrti poisteného.

  Dnešná ponuka krytí v poisteniach je obrovská. Klient si môže vybrať od tých najmenších úrazov až po tie najzávažnejšie.

  Existujú krytia ako sú denné odškodné, hospitalizácia, operácie v dôsledku choroby, závažné choroby a kopec ďalších, ktoré poistenie v banke neponúka.

  Preto je lepšie konzultovať celú paletu zabezpečenia s človekom, ktorý má v tom jasno a vie klienta usmerniť.

  Výška a výpočet poistného

  Pri klasickom poistení sa vždy poistné odvíja od rizikovosti klienta, vďaka čomu majú nízke rizikové skupiny krytie lacnejšie.

  Pri „bankopoistení“ väčšinou hádžu klientov do jedného vreca kvôli čomu to niektorí klienti môžu mať drahšie.

  Samozrejme otázne je posudzovanie rizikových skupín aj pri poistných plneniach a je možné, že vznikne krátenie plnenia v prípade poistnej udalosti.

  Výplata plnenia

  Keď nastane poistná udalosť, tak pri „bankopoistení“ idú peniaze priamo banke. Je to ako pri vinkulácii v neživotnom poistení nehnuteľnosti.

  Táto skutočnosť je veľmi limitujúca a môže spôsobiť rodine nemalé škody.

  Pri klasickom poistení peniaze dostane oprávnená osoba alebo priamo klient a on sa môže slobodne rozhodnúť čo spraví so svojimi peniazmi.

  Či si ich odloží na účet a bude z nich postupne vyberať, splatí úver alebo ich zainvestuje a bude poberať rentu / dividendu.

  Každý máme právo sa slobodne rozhodovať a poistenie v banke nám túto slobodu berie.

  Poistenie Invalidity

  Veľmi častým, moderným a v dnešnej dobe takmer nevyhnutným poistením je krytie invalidity. Poisťovne k vyplácaniu plnenia z tohto pripoistenia pristupujú rôzne.

  Pri „bankopoistení“ zvyčajne vyžaduje poisťovňa poberanie invalidity zo strany sociálnej poisťovne, aby nastalo poistné plnenie.

  V tých modernejších poisteniach je možné získať plnenie bez poberania invalidného dôchodku a stačí keď je iba priznaný.

  Čo je však ešte dôležitejšie je, že v bankách sa komunikuje vždy len plný dôchodok (nad 70% poškodenia tela).

  Pre ľudí, ktorí majú ťažšiu fyzickú prácu alebo aj tých, ktorí chcú mať širšie krytie je zaujímavá možnosť plnenia už od 40% poškodenia tela, čo znamená čiastočná invalidita a stačí keď je len priznaná.

  Takúto je možné dojednať priamo cez poisťovňu, či sprostredkovateľa.

  Zmeny v zmluve

  Azda najväčším nedostatkom pre moderného človeka je možnosť editácie samotnej zmluvy.

  Pri „bankopoisteniach“ je to veľmi obmedzené a ako už bolo spomenuté je potrebný zásah do podmienok zmluvy.

  Poistenie je viazané na samotný úver a zároveň pri refinancovaní sa musí pôvodné poistenie zrušiť a klient ho musí uzatvárať nanovo.

  Tu môže nastať situácia, že na to klient pozabudne a nieje poistený alebo sa medzičasom stane nepoistiteľný a ďalšie poistenie už nebude možné dojednať.

  Preto najlepším riešením je uzatvoriť si svoje krytie priamo cez poisťovňu a neobmedzovať sa úverovými produktami.

  Záver

  Pokiaľ nemusíte a nie ste dotlačení kvôli výške úrokovej sadzby, tak poistenie úveru v banke neuzatvárajte.

  Prípadne zvážte banku, ktorá dorovná úrokovú sadzbu vo vašej pôvodnej.

  Ako ste určite postrehli „bankopoistenie“ výrazne limituje klienta pri výbere, nastavení, zmenách ale aj plnaniach samotného poistenia.

  Samozrejme aj banky sa snažia ísť s dobou, takže nie je vylúčené, že v budúcnosti prídu produkty / vyrianty, ktoré všetky tieto parametre budú spĺňať.

  Nič to však nemení na veci, že je lepšie sa vždy radiť s profesionálom na financie, ktorý nastaví zabezpečenie na základe príjmov, výdavkov, záväzkov a všetkých kľúčových ukazovateľov.

  Jednoducho poistenie šité na mieru je vždy to najlepšie riešenie pre každého z nás.


  Filozofiou projektu FINANČNÍ ODBORNÍCI je vytvárať DLHODOBÉ HODNOTY prostredníctvom TVORBY zaujímavého OBSAHU a poskytnúť skutočným FINANČNÝM ODBORNÍKOM možnosť sa viac ZVIDITEĽNIŤ prostredníctvom SOCIÁLNYCH SIETI INTERNETU. VÍZIOU je spájať talenty a tvoriť obsah BEZ ROZDIELU na SPOLOČNOSŤ, ktorú vlastnia alebo v nej pracujú a zároveň DLHODOBO zvyšovať FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ všetkých ČITATEĽOV ako aj PORADCOV na Slovensku. WEBOVÝ PORTÁL Finanční Odborníci, SPÁJA TALENTOVANÝCH ĽUDÍ s tvorivým potenciálom, ktorí chcú prezentovať svoje MENO ako originálnu a nezameniteľnú ZNAČKU.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články