V ktorých krajinách žijú najpoctivejší ľudia? Ukázal to experiment

Čestnosť a poctivosť je ústredným prvkom hospodárskeho a spoločenského života. Bez poctivého správania dochádza k porušovaniu sľubov, nedodržiavaniu dohôd, k neplateniu daní a ku korupcii.

358

Čestnosť a poctivosť je ústredným prvkom hospodárskeho a spoločenského života.

Bez poctivého správania dochádza k porušovaniu sľubov, nedodržiavaniu dohôd, k neplateniu daní a ku korupcii.

Na takéto nepoctivé správanie následne doplácajú jednotlivci, firmy aj celá spoločnosť.

Na poctivosť ľudí si vo svojom sociálnom experimente posvietil medzinárodný, americko-švajčiarsky tím vedcov, ktorý „postrácal“ po svete tisícky peňaženiek s rôznou finančnou hotovosťou a čakal, koľko sa mu vráti.  

V rámci pokusu za 600-tisíc dolárov sa „stratilo“ celkovo 17 303 peňaženiek v 355 mestách 40 krajín po celom svete.

Rozmiestnené boli v priestoroch bánk, divadiel, múzeí, pôšt, hotelov a policajných staníc, ktoré sú pre všetky krajiny spoločné.

V peňaženkách sa nachádzala rôzna hotovosť od nuly až po ekvivalent 13,45 dolára.

Peňaženka tiež obsahovala vizitku fiktívneho majiteľa s kontaktom, nákupný zoznam a kľúč.

Kde žijú najpoctivejší ľudia?

Výsledok experimentu bol zverejnený v prestížnom vedeckom magazíne Science.

Najpoctivejší ľudia sú vo Švajčiarsku, v severských krajinách Nórsko, Dánsko a Švédsko, v Holandsku, ako aj u našich susedov v Poľsku a v Česku.

V týchto krajinách sa majiteľom vrátilo až 80 percent peňaženiek s peniazmi a 60 percent bez peňazí.

Oveľa najmenšiu mieru poctivosti prejavili ľudia v Číne, Keni, Ghane a v Mexiku.

Priemerná návratnosť bola 40 percent peňaženiek bez finančnej hotovosti a 51 percent peňaženiek, kde hotovosť bola.

Priemerný človek tak vyšiel z experimentu čestnejší, ako sa dalo očakávať.

Jedinými dvomi výnimkami z pravidla, že sa častejšie vracali peňaženky s peniazmi než tie bez peňazí, sú Mexiko a Peru, kde si ľudia v absolútnej väčšine nechávali peňaženky v oboch prípadoch.

Slovensko sa, žiaľ, na experimente nezúčastnilo, ale kultúrna blízkosť s Českom dáva tušiť, kde by sme sa mohli v rebríčku pohybovať.

Rebríček krajín podľa návratu peňaženiek s hotovosťou a bez hotovosti (%)

/data/MediaLibrary/articles/15522/graf1.png
Zdroj: Science Magazine/science.sciencemag.org

Experiment navyše odhalil zaujímavý fakt, a to, že návrat peňaženiek bol tým vyšší, čím viac peňazí obsahovali.

V Poľsku, vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch sa suma peňazí ešte zvýšila na 94,15 dolára a vo všetkých krajinách sa ohlásenie straty peňaženky s touto sumou zvýšilo o 10 percent.

Celkovo sa vrátilo až 72 percent peňaženiek s vysokým obsahom.

Návratnosť peňaženiek sa zvýšila tiež prítomnosťou kľúča, čo poukazuje na to, že významnú rolu hrá aj altruizmus a že ľuďom nie je majiteľ peňaženky ľahostajný.

Návrat peňaženiek (%) bez peňazí, s nízkou sumou (13,45 $) a s vysokou sumou (94,15 $ ) vo vybraných krajinách

/data/MediaLibrary/articles/15522/graf2.png
Zdroj: Science Magazine/science.sciencemag.org

PRIDAŤ KOMENTÁR