Viac

  Ako to vyzerá so zdanením kryptomien v Európskej únii?

  S rastúcou popularitou kryptomien, prichádzajú tohtoročné dane v Európe s mnohými otázkami o tom, ako nahlasovať a platiť dane z kryptomien.

  S rastúcou popularitou kryptomien, prichádzajú tohtoročné dane v Európe s mnohými otázkami o tom, ako nahlasovať a platiť dane z kryptomien.

  Napriek zjavnému zaváhaniu zo strany mnohých vlád, aby komplexne regulovali/legalizovali sektor, dostávajú príjmy a výnosy z kryptomien „zvláštnu pozornosť“. Rozhodnutia v tejto oblasti môžu predstavovať pre občanov jednotlivých členských štátov rôzne výzvy.

  Rozdielne prístupy

  Pokiaľ ide o zdaňovanie, neexistuje žiaden jednotný prístup ku kryptomenám v žiadnom regióne a Európa nie je výnimkou. Nedávne zasadnutie summitu G20 nepredstavuje žiadny globálny konsenzus o stave kryptomien.

  V krátkodobom horizonte by každá jurisdikcia mala prijať vlastné rozhodnutia. Pri absencii pan-európskych usmernení o tom, ako zaobchádzať s príjmami a ziskami súvisiacimi s kryptomenami, niektoré členské štáty nadväzujú na rozhodnutie Európskeho Súdneho dvora.

  V rozhodnutí z roku 2015 o uplatňovaní DPH z kryptomien ustanovila inštitúcia so sídlom v Luxemburgu precedens. V podstate vytvorila paralelu medzi kryptomenami a fiat menami, pri platení kryptomenami.

  V súlade s týmto rozhodnutím nemecké federálne ministerstvo financií nedávno oznámilo, že Bitcoin by nemal podliehať DPH pri výmene s fiatom. Daň sa uplatňuje len vtedy, ak sa tovar a služby platia v kryptomenách.

  Podľa nemeckých orgánov môžu burzy využívať daňové úľavy, keď obchodujú s kryptomenami. Ťažba by taktiež nemala byť zdanená.

  Obchodovanie s kryptomenami však podlieha štandardnej dani z kapitálových výnosov. Zisky nižšie ako 600 EUR a zisky z dlhodobých účtov (nad jeden rok) sú vyňaté.

  Iný kraj, iný zdaňovací mrav

  Niekoľko ďalších vlád prijalo podobné pravidlá. Estónsko navrhlo zdaňovanie kryptomien z kapitálových výnosov a aj cez DPH. Slovinsko neúčtuje kapitálové zisky jednotlivých investorov, ktorí obchodujú s kryptomenami, pretože sa nepovažujú za súčasť ich príjmu.

  Príjmy z kryptomien by však mali byť pre jednotlivcov aj pre podniky vykazované a zdanené. Uplatniteľné sadzby závisia od ročného príjmu a pohybujú sa od 16% za menej ako 8,000 EUR50% pri príjmoch nad 70,000 EUR ročne.

  Daňové úrady v Dánsku oznámili, že spoločnosti, ktoré sú prepojené s kryptomenami budú zdaňované ako akákoľvek iná spoločnosť. Podľa Úradu pre finančné služby súkromné ​​osoby obchodujúce s kryptomenami nebudú musieť platiť dane.

  Španielsko sa obracia na daňové úľavy pre podniky využívajúce blockchain technológiu a kryptomeny. Presný rozsah oslobodení od dane ešte nie je stanovený, ale vládna ľudová strana zaviedla návrh zákona, ktorý by ponúkol stimuly pre malé spoločnosti v sektore kryptomien.

  Zatiaľ čo európske regulačné úrady stále zápasia s pochopením krypto – fenoménu, niektoré krajiny EÚ pozitívne ťažia zo svojho nezaujatého postoja voči novým technológiám.

  Čaká sa na rozhodnutie Bruselu

  Niektoré krajiny EÚ stále čakajú na spoločný, európsky prístup k zdaňovaniu kryptomien. Vláda v Belgicku, ktorá je domovom mnohých inštitúcií EÚ, sa touto otázkou zaoberá už dlhšiu dobu.

  Napriek tomu, však nedávne správy naznačujú, že daňové úrady sa zaoberajú tým, ako belgickí občania obchodujú s kryptomenami. A to najmä na zahraničných burzách. Každý kto obchoduje, by mal platiť 33% daň zo svojich ziskov, a to aj napriek tomu, že kryptomeny nie sú regulované.

  Belgičania by ich mali vyhlásiť za „iné príjmy“ vo svojich daňových priznaniach, uviedla na konci minulého roka Špeciálna daňová inšpekcia.

  Bulharsko je ďalším členským štátom, ktorý očakáva usmernenia z Bruselu. Národná daňová služba vydala oznámenie, podľa ktorého 10% daň z kapitálových výnosov je uplatniteľná na zisky z nákupu a predaja kryptomien.

  Ich právny štatút je však zatiaľ určený bulharským parlamentom. Momentálne zostáva nejasné, ako budú zdanené výnosy a nákupy kryptomien.

  Ostatné členské štáty EÚ strácajú trpezlivosť. Holandský minister financií nedávno opísal súčasný regulačný rámec ako „nedostatočne vybavený“.

  Vláda v Holandsku trvá na prijatí nových európskych nariadení do konca budúceho roka, vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá sa taktiež zaoberá daňovými únikmi.


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články