Ak uvažujeme o danom produkte, musíme rátať s príjmovou hranicou. Tá sa mení štyrikrát do roka. Vždy na začiatku nového kvartálu. Pre prvý kvartál roku 2016 je stanovená príjmová hranica na úrovni 1 119,30 € pre jedného žiadateľa.

Pokiaľ máme dvoch žiadateľov, môžeme rátať s dvojnásobkom (2 238,60 €). Daná podmienka bude platiť do 31.3.2016. Pre výpočet príjmovej hranice sa vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Pre aktuálne obdobie bola výška vyrátaná ako 1,3 násobok priemernej mzdy za tretí kvartál roku 2015. Podľa štatistického úradu bola jej úroveň 861 €.

Pre druhý kvartál roku 2016 bude stanovená nová príjmová hranica. Očakávania sú optimistické. Nakoľko do výpočtu pôjde posledný kvartál roku 2015 aj príjmová hranica bude vyššia. V posledných kvartáloch sa vyplácajú odmeny, trináste platy. Tieto položky navýšia úroveň priemernej mzdy.

Hypotéka so štátnym príspevkom má aj ďalšie podmienky

Žiadatelia musia byť vo veku 18-35 rokov. Výška úveru, na ktorý sa uplatňuje príspevok, je maximálne 50 000 €.

Pokiaľ chceme vyšší úver (napríklad 60 000 €), tak na 50 000 € si uplatníme štátny príspevok. Na zvyšných 10 000 € už nie, platia štandardné podmienky banky.

Z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti banka akceptuje 70 %. Ak máme nehnuteľnosť s hodnotou 50 000 €, maximálna výška úveru so štátnym príspevkom bude 35 000 €. Výsledná úroková sadzba sa znižuje o tri percentá. Dve percentá garantuje štát a jedno percento banka.

Pri predčasnom splatení hypotéky má klient povinnosť vrátiť štátny príspevok. Povinnosť skončí po uplynutí štvrtého roku. O hypotéku so štátnym príspevkom je možné požiadať v ktorejkoľvek banke na Slovensku, ktorá poskytuje úvery na bývanie.


BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE IN!