test
Viac

  Prečo niekto vníma svet pozitívne, zatiaľ, čo druhý vidí vo všetkom len to negatívne?

  Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí vnímajú svet negatívne a ostávajú prekvapení z vášho pozitívneho vnímania života. Nielen prekvapení, ale dokonca vás upozornia na váš pozitívny prístup, ktorý sa im javí zvláštny a nepáči sa im?

  Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí vnímajú svet negatívne a ostávajú prekvapení z vášho pozitívneho vnímania života. Nielen prekvapení, ale dokonca vás upozornia na váš pozitívny prístup, ktorý sa im javí zvláštny a nepáči sa im?

  Prečo niekto vníma svet pozitívne, zatiaľ, čo druhý vidí vo všetkom len to negatívne?

  Každý z nás vníma svet svojim vnútorným pohľadom. Ak je naše vnútorné videnie neporušené, je nastavené pozitívne, prípadne neutrálne, nemáme najmenší dôvod vnímať okolnosti negatívne.

  Nie je prirodzené, aby človek ako prvé, nachádzal vo všetkom len to zlé, nesprávne, nevhodné, neprimerané, s negatívnym zámerom a myšlienkou.

  Ak niekto hodnotí situácie a okolnosti a priori takýmto spôsobom, jeho vnútorný svet je z určitého dôvodu nastavený deštrukčne. Zážitky a prežitky, ktoré vo svojom vnútri takýto človek zdieľa, následne ovplyvňuje jeho vnímanie a celkové správanie.

  Táto anomália, je síce odôvodniteľná prežitím nepriaznivého detstva, manželstva, nevhodného výchovného prostredia, psychického, či fyzického týrania, seba podhodnotenia, či iného patologického a deštrukčného prežitia určitej časti života, ale pre budúci rozvoj určite nie je správne, aby si človek tento negatívne nastavený vzorec vnímania ponechal.

  Pokiaľ takýto človek nezačne pracovať na odstránení vnútorných negatívnych zážitkoch a ich spracovávaní, iba ťažko začne vnímať svet a bežné dianie pozitívne. Je ovplyvnený tým, čo sa dialo jemu a akýkoľvek náhľad na život hodnotí cez svoj vnútorný, negatívny a deštrukčný filter.

  Smutné je, že ak sme v prítomnosti takýchto ľudí, ich pohľad a negativita zasahuje aj do našich životov.

  Človek, ktorý je presvedčený na základe svojho prežitia negatívnych zážitkov, sa bude s vami iba ťažko deliť o príjemné a pozitívne chvíle. Pokiaľ sa sám nebude chcieť zbaviť a skoncovať so svojim vnútorným trápením, nikdy nezačne vnímať svet pozitívne.

  Existuje mnoho vzácnych ľudí, ktorí napriek prežitiu veľmi nepríjemných a náročných životných skúsenosti, sršia optimizmom, radosťou a vierou v krajší život. Sú to ľudia, v ktorých spoločnosti sa cítite veľmi príjemne, vyžaruje z nich vnútorná sila, odvaha a pozitívna energia.

  Práve človek, ktorý sa vie povzniesť nad všetky svoje starosti, problémy, či životné sklamania, a napriek tomu sa vie neustále tešiť a vidieť vo všetkom hlavne to pozitívne, je človek s veľmi vyspelou emocionálnou inteligenciou a nezlomnou vôľou a charakterom.

  Vždy si môžeme vybrať, akým pohľadom budeme hodnotiť všetky životné situácie. Ak si vyberieme pozitívne hodnotiaci prístup, vnesieme do svojho života aj života našich blízkych svetlo, radosť, lásku, nádej, vieru a optimizmus.

  Ak sa rozhodneme vidieť vo všetkom v prvom rade to negatívne, budeme do svojho života neustále vnášať strach, bolesť, stres, negatívnu energiu, zlo a deštrukciu. Nikdy neprekročíme sami seba a svoje deštrukčné ego. Znechutíme život nielen sebe, ale aj druhým.

  Kto by sa dobre cítil v spoločnosti mrzutého, uhundraného a pesimistického človeka? Možno len človek podobný, aby sa vzájomne vo svojej negativite utvrdzovali.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  • Zdroj titulného obrázka: pixabay.com
  Komentáre

  Najnovšie články

  Predchádzajúci článokNajväčšia nuda na trhoch od roku 1993
  Ďalší článokDividendové ETF

  Podobné články